onsdag, juni 15, 2011

Nya Station Stockholm City
Så här blir Stockholms nya station för citybanan, Station Stockholm City, intill Centralsiationen. Vi har tidigare skrivit om Jernhusens planer för ett nytt hus snett emot Stockholms Central på Vasagatan (än mer utförligt i Arkitektur 3/2011). Om hur OMA:s förslag, som Jernhusen och Stadsbyggnadskontoret gillade, refuserades av stadens politiker på grund av sin höjd. Uppdraget gick istället till Strategisk Arkitektur. Nu finns ett förslag för den byggnaden färdigt. OMA:s förslag var 69 meter högt, den höjd som då ansågs som rimlig i kvarteret var 39,5, den höjd som nu planeras med bland annat nya bostäder som argument är 49,5 (bostäder i indragna våningar på taken är verkligen det nya växande Stockholms exklusiva svar på bostadsbristen).

Hushöjder i Stockholm fortsätter, också efter det uppmärksammade Stockholms Waterfront, att åka upp och ner. Och det är kanske inte framför allt höjderna som är lite störande, utan trixandet och fixandet med dem. Den där känslan av varken eller, som också finns i planerna för Slussen. Vi går halva vägen, vi gör lite av varje. Är det en god vilja att bemöta kritiken, eller en alltför stor önskan att undvika den?

Stadsbyggnadskontoret slår fast att "platsens läge i staden, närheten till Klara Kyrka, samt med beaktande av de publika funktionerna, innebär att byggnadens arkitektoniska egenskaper håller hög ambitionsnivå och kvalitet, t.ex. vad gäller karaktär, materialval och detaljeringsgrad. Detta även utifrån att planerad bebyggelse föreslås gå en något större volym och höjd jämfört med dagens byggnad."

Edit: höjden är för närvarande (17/9) nere på 43 meter

7 kommentarer:

Anonym sa...

En sådan här byggnad behöver ses i sitt sammanhang för att konsekvenserna ska kunna diskuteras. Den gamla byggnaden har synlig taklist på +39,5. Nu föreslagen nedre taklist är på +43,0. Den något indragna bostadsvåningen slutar på +49,8.
Men man bör notera att den befintliga byggnaden är av typen indragen husvolym på basbyggnad. Dess taklisthöjd har alltså aldrig uppfattats som hushöjd mot gata vilket den nya byggnadens två taklisthöjder kommer att uppfattas som. Stadens illustration är fullständigt meningslös för att bedöma stadsbildsfrågorna. Det blir väl som vanligt SvD, olika "entusiaster" mfl som får snickar hemma för att se konsekvenserna. Allt medan Jernhusen och SBK sitter på sina kassakistor och miljarder (som egentligen ju tillhör allmänheten).

Anonym sa...

"Om hur OMA:s förslag, som Jernhusen och Stadsbyggnadskontoret gillade, refuserades av stadens politiker på grund av sin höjd. Uppdraget gick istället till Strategisk Arkitektur"
Den meningen säger allt. Grattis Stockholm!

afab sa...

Blade Runner dystopier har sin charm men är mer trovärdiga i riktiga globala storstäder.

Ännu en gång maskeras en otymplig illa proportionerad klump genom att få den att framstå som ännu otympligare. Överhängen, den horisontella bandningen och den slumpade fönstersättningen får ju bara schabraket att se ännu mer groteskt ut.

Jag kanske är orättvis, perspektiv kan ju alltid vara missvisande. Frågan varför arkitekten valt att framhäva otympligeten kvarstår dock.

Anonym sa...

Lite komiskt med Föreningssparbankens bevarade hus nederst till vänster i bild - en pärla ritad av Lennart Tham. Det går ju inte att förneka att byggnaden är bevarad i enlighet med Stadsmuseets klassning och mångas önskan. Men den framstår ju som så pass löjlig i sin nya kontext att bevarandet blir högst fiktivt. Snacka om att dra ner brallorna på kulturhistorien...

Anonym sa...

"A decline into Swede nothings" länkar bloggen till ovan.

Man frågar sig - hur ser redaktionen på förändringarna i Stockholms innerstad. Waterfront - är det "branding" för att citera en annan länk ovan, eller är det snarare en förstärkning av "intigheten"? Det senare är det sannolikt att många menar - ett monument över vår oförmåga och vår ovarsamhet med det vi redan har.
Slussen? Är Foster&Berg branding eller ett skott i foten på oss själva?

Oxå Anonym sa...

Några rader under länken till Tyler Brules artikel länkar bloggen till ett svenskt hedersomnämnande i en finsk tävling. Att det blir en nyhet här hemma när svenska arkitekter får nöja sig med ett omnämnande utomlands är väl också ett symptom på något - frågan är vad.

Anonym sa...

Varför har man börjat tulla på innerstadens maxgräns när det beträffar byggnadshöjd?

Helt fruktansvärt med dessa Monsterkolosser. Att skapa arkitektur baserat på ekonomiska variabler blir... proportionslöst.

/DtD