fredag, januari 28, 2011

Citybanevisioner i papperskorgen


I höstas bjöd Jernhusen bjöd in det tre stjärnarkitektkontoren FOA (Foreign Office Architects) OMA (Office for Metropolitan Architecture) och Snöhetta för att skissa på en lösning för den byggnad som ska utgöra entré till den nya citybanan i Stockholm, på platsen för nuvarande Scandic hotell. Stora planer, högt uppkast, stjärnor. Inte olikt upplägget kring parallellskissandet vid Slussen. Om det skrev vi på bloggen i september.

Nu har man kastat alla förslagen i papperskorgen. Jernhusen har i kontakter med Stockholms politiker förstått att inget av förslagen är genomförbara. FOA, OMA och Snöhetta hade fått i uppdrag att prova olika alternativa former vad gäller volym och skala. Av detta blir nu intet. Förslagen har vi inte fått se ännu. Kanske ligger de faktiskt i papperskorgen, men vi fortsätter jaga Jernhusen för att få en glimt av vad som är omöjligt.

torsdag, januari 27, 2011

Nästan alltid felkalkylerat

En rapport från Riksrevisionen kritiserar väg-och järnvägsbyggandet i landet. Särskilt det senare blir nästan alltid dyrare än vad kalkylen lovar. Man har granskat 28 projekt klara mellan 2005 och 2008. Kostnaderna överskreds med 55% av budget i genomsnitt. Anledningen är dock svårlokaliserad på grund av dålig uppföljning av projekten. Det gör det svårt att dra lärdomar. Det är förstås svidande kritik av en hantering som kostar miljarder. Att det sedan sällan går att köra tåg enligt tidtabell på rälsen är förstås lök på laxen.

onsdag, januari 19, 2011

Akademiska hus bygger om GIH - Wingårdhs ritar


Idag togs det första spadtaget för idrottshögskolan GIH:s nya lokaler i Stockholm. Det nya huset är ritat av Wingårdh Arkitektkontor (bilden ovan). Huset är en tillbyggnad av det befintliga huset från 1940-talet (fasadbild nedan), ritat av Gunnar Wejke och Kjell Ödéen.

fredag, januari 14, 2011

Högpresterande parker, vertikal stadsplan och Moses-opera

1. New York vill gå i täten för kvalitet på framtidens parker och har satt samman ett dokument för vad de kallar "high performance parks", vilket låter lite väl nyttobetonat, här finns en pdf för läsning.

2. Ett par år gammalt projekt, men ännu outfört och inspirerande (hej Slussen!). Influerade av 40.000 år gamla grottor längs klippväggar har den amerikanska arkitektbyrån LEFT tillsammans med Studio hp i Oslo föreslagit en plan för att bygga ihop en gammal och en ny del av staden Holmestrand i Norge. Ett vertikalt landskap, eller som de själva säger "en byggnad kamouflerad som en stadsplan".

3. I Stockholm har diskussionen om ett nytt operahus tagit fart, och i New York har i helgen en opera om den länge avskydde stadsbyggaren Robert Moses premiär. Vad kan vi vänta oss för premiäropera på en ny svensk opera, ja blir den förlagd till Slussen kommer den nog handla om Hjalmar Mehr, som ville ha en stadsteater där.

tisdag, januari 11, 2011

Landsarkivet i Lund – en hotad pärla?
I dagens Sydsvenska Dagbladet skriver Thomas Hellquist en debattartikel om planerna för Bernt Nybergs Landsarkiv i Lund. FOJAB arkitekter har ritat på nya studentbostäder i den lokal som inte används som arkiv och därför sålts av staden till Lunds Nation (bilderna ovan från FOJAB och Sveriges Radio). Hellquist skriver:

"Arkivet är sålt till Lunds nation för att bli studentbostäder. Ändamålet är gott men kan inte helga medlen – nämligen att bryta upp den särpräglade fasaden med en mängd fönster. En sådan ombyggnad vore just att förnya genom att förstöra, och den har ingen plats på 2000-talet." Och avslutar: "Lunds nation bör alltså sälja tillbaka arkivet till kommunen och i gengäld få en byggrätt i annat läge. Det gäller att tänka ett varv till. Rivning är kort, ångern är lång."

Nedan Landsarkivet ur tidskriften Arkitekturs monografinummer över Bernt Nyberg och ett utdrag ur en text där Vanja Knocke beskriver landsarkivet.tisdag, januari 04, 2011

Bostadsföretag som samhällsbyggare

Från den 1 januari i år trädde en ny lag i kraft, den slår fast att kommunala bostadsbolag bolagen ska kombinera affärsmässiga principer med samhällsansvar.

I en nyligen utkommen rapport noterar Gunnar Blomé, forskare vid Malmö Högskola "bostadsföretagens viktiga roll som samhällsbyggnadsaktör". Som ett exempel pekar han på det allmännyttiga bostadsföretaget MKB i Herrgården i Malmö. Blomé har på uppdrag av Boverket (som en del i Boverkets rapport "Socialt hållbar utveckling, pdf) analyserat ekonomiska effekter av sociala åtgärder Fisksätra i Stockholm och Herrgården i Malmö.

Det där samhällsansvaret är intressant, och i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet hävdar de allmännyttiga bostadsföretagens VD Kurt Eliasson, med stöd i rapporten att "det finns ekonomiska vinster (för bostadsbolagen) att hämta i sociala insatser i landets bostadsområden."

Forskaren Gunnar Blomé slår också fast att "för att nå företagsekonomisk genomförbarhet och hållbar positiv områdesutveckling bör insatser i storskaliga bostadsområden främst inriktas mot att återställa bostadsmiljön istället för storskaliga förnyelseinsatser."

Bostadsföretag är samhällsbyggare. Upplåtelseformer spelar inte bara roll för den enskilde individen utan också för samhällsbyggandet utanför bostaden. Det präglar staden.