söndag, augusti 31, 2008

Teoretiska praktiker


The Stockholm Seminar avhölls i Kulturhuset i Stockholm (se blogg nedan). Johan Celsing ligger bakom arrangemanget med Konstakademien som huvudman. Tio välrenommerade internationella praktiker föreläste om tankarna bakom sina egna projekt inför en åhörarskara om ca 300 personer. Thinking architecture, reflecting practioners var ämnet som alla mer eller mindre höll sig till under det två dagar långa seminariet. Yuang Ho Chang från Peking och Luis Mansilla var två av deltagarna som höll entusiastiskt applåderade inlägg. Arkitektur återkommer med utförlig rapportering!

måndag, augusti 25, 2008

E2


Tredje säsongen av dokumentärserien e2 design - the Economies of Being Environmentally Conscious - börjar nästa vecka på amerikanska PBS. Första avsnittet är New Orleans: The WaterLine om den första staden som på allvar fick känna på de förändrade klimatförutsättningarna. På PBS hemsida finns varje avsnitt on-line under samma vecka det sänds. Produceras av Kontentreal med Brad Pitt som berättarröst. Tidigare säsonger finns här: RSS.

tisdag, augusti 19, 2008

De söker chefstjänsten på Arkitekturmuseet


Blir Mats Widbom Arkitekturmuseets nye chef? Av de 26 aspiranter som inkommit med ansökningar när ansökningstiden gick ut är han tveklöst den som, jämte RAFD:s sekreterare Claes Eriksson och Anna Rygård bäst uppfyller de specificerade kraven ”goda kunskaper om statlig förvaltning” i kombination med ”erfarenhet av arbete med arkitektur- och formfrågor”. Dock utan belastning av att ha arbetat nära en socialdemokratisk regering. Sedan kan - och bör - man ifrågasätta om kunskaper om statlig förvaltning verkligen är ett avgörande kriterium för en bra Arkitekturmuseichef.

Vilka som sökt?
Här kommer den fullständiga listan:

Erika Aronowitsch
Thordis Arrhenius
Jan-Erik Augustsson
Sara Bengtzon
Peppe Bergström
Ana Betancour
Jeanette Danielson
Eva Darolf Linnros
Pär Eliaeson
Claes Erikssson
Catharina Gabrielsson
Joakim Hansson
Mark Isitt
Sara Kristoffersson
Sofia Leander
Lena Liljeqvist
Daniel Lydén
Erik Mohlin
Lena Rahoult
Anna Rygård
Susanne Rolf
Martin Rörby
Katarina Schoug
Pehr Mikael Sällström
Rasmus Waern
Charlotte Wiking
Mats Widbom

Arkitekturmuseet får behålla arkivet

Arkitekturmuseet får behålla sitt namn. Och arkivet får vara kvar i Arkitekturmuseets vård – någon flyttning av samlingarna är inte aktuellt.
Det var Kulturdepartementets entydiga besked då Arkitekturmuseets vänner på måndagkvällen inbjöd till debattmöte om RAFD:s förslag till Centrum för arkitektur, form och design.

- Något annat bedömer jag i nuläget osannolikt, upprepade ämnesrådet Martin Sundin återkommande under kvällen, samtidigt som han underströk att de flesta av det dryga 40-talet remissinstanser som nu yttrat sig till departementet ställer sig positiva till förslagets grundidé:
- De flesta är för att Arkitekturmuseet får ett utvidgat uppdrag som inkluderar även form- och designområdet.
Debatten var som helhet en välbesökt tillställning med en publik, väl representativ för remissyttrandena som inkommit till departementet. Utöver den relativa enigheten om det positiva i att Arkitekturmuseet får ett utvidgat uppdrag råder alltså närmast total splittring. Inte minst finns en tydligt uttalad konflikt mellan dem som befarar att form- och design-området med ett sådant uppdrag kommer att främjas på bekostnad av arkitekturen (Sveriges Arkitekter, Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk, Formas, Vägverket med flera), och dem som omvänt befarar att designområdet då kommer att reduceras till en formfråga, berövad sin kommersiella potential (bland andra SVID, Nutek, Konstfack, Sveriges Kommuner och Landsting).

Rådet för arkitektur, form och design (RAFD) fick uppdraget att ta fram ett förslag till vilken myndighet som var bäst lämpad att överta rådets uppgifter från och med den 1 januari 2009 – då rådet läggs ned - i november förra året. Den 17 mars presenterades ett långt mycket mer omfattande förslag än Kulturdepartementet väntat sig. Valet blev trots detta att skicka ut förslaget på remiss, med i sammanhanget korta 2,5 månaders remisstid.
Närmast ska Kulturdepartementet sammanställa ett konkret förslag till regeringen att ta ställning i höstbudgeten nu i september. Då kan den nya organisationen börja gälla från den 1 januari, då RAFD:s verksamhet alltså upphör.
Flera debattörer påtalade under kvällen riskerna med hafsverk. Varför kan inte rådet få en något förlängd verksamhetstid så att frågan kan beredas ordentligt? Och hur ska en seriös rekrytering av en ny chef för Arkitekturmuseet kunna göras under hösten, då verksamhetsuppdraget är höljt i dunkel?
Sådana frågor fick under kvällen inga konkreta svar med undantag för ett enda:
Tidigare aviserade tidplaner gäller.

måndag, augusti 18, 2008

Stockholm Seminar med tid för tankar

The Stockholm Seminar närmar sig med stormsteg. Den 29-30 augusti kommer Yung Ho Chang, Roger Duffy, Beate Hølmebakk, Jan Olav Jensen, Anne Lacaton, Luis M Mansilla, Marcel Meili, Sami Rintala, Jonathan Sergison, Stephen Bates och Wilfried Wang till Stockholm för att under temat Thinking Architecture – Reflective Practitioners på djupet presentera ett projekt vardera.
I dagarna har också introduktörerna offentliggjorts. De blir Catharina Gabrielsson, just nu stipendiat vid Cities Programme på LSE i London, arkitekturs medarbetare Fredrik Nilsson, bland annat professor både vid Sint-Lucas School of Architecture i Bryssel och Chalmers i Göteborg, RIBA:s Jonathan Sergison, och professorn vid Det Kongelige Danske Kunstakademi Peter Thule Kristensen.
Arrangör är Kungliga akademien för de fria konsterna, och platsen för seminariet Kulturhuset i Stockholm. Mer information finns på www.thestockholmseminar.com

Arkitekturmuseets nya chef

De som hoppats på en utländsk toppkandidat till tjänsten som chef för Arkitekturmuseet ser hittills ut att ha hoppats förgäves. Till de mest bekanta bland de i skrivande stund tolv sökande återfinns Stockholms Skönhetsråds Martin Rörby, Sveriges Arkitekters utbildningssekreterare Pehr-Mikael Sällström – och Kritik:s Pär Eliaeson. Ansökningstiden går ut i dag, så den fullständiga listan med sökande blir klar först i morgon. Vad tjänsten som chef för Arkitekturmuseet i praktiken kommer att innefatta, debatteras bland annat i kväll när Arkitekturmuseets vänner bjuder in till möte om RAFD:s förslag till Centrum för arkitektur form och design.

fredag, augusti 15, 2008

Film: 1 timme med Richard MeierEn intervju med Richard Meier från Charlie Rose 15 januari 1998, några veckor efter att Getty Center hade öppnat

torsdag, augusti 14, 2008

Jean Nouvels manifest

Arkitektur tar som regel tid. Det gör ibland även arkitekturböcker. Först nu, i augusti 2008, publiceras till exempel Jean NouvelLouisiana manifest, alltså texterna till utställningen med samma namn som sommaren 2005 visades på det danska konstmuseet norr om Köpenhamn. Uppmaningen att bli Louisianer kvarstår i oförändrat skick. Arkitekten är alltså klar med sitt uppdrag först när han:

  1. går over fra at skabe til at modificere,
  2. fra at hævde til at indføje,
  3. fra at bygge til at trænge ind i,
  4. fra at lægge fast til at lægge til,
  5. fra at klargøre til at sløre,
  6. fra at tilføje til at afvige,
  7. fra at kalligrafere til at radere, skrabe væk…
Den som inte förstår danska kan trösta sig med att manifestet i boken simultanöversatts till ytterligare tolv språk.

onsdag, augusti 13, 2008

CCTV


Sedan förra veckan sitter de sista glaspanelerna fastmonterade på kinesiska stadstelevisionens nya tv-station i Beijing. OMA:s 600 000 kvadratmeter stora projektet kommer stå helt klart först mot slutet av nästa år. Building Design intervjuar Chris Caroll från Arup som står bakom konstruktionen. Video: 1 + 2 + 3. CCTV. Flickr.

tisdag, augusti 12, 2008

Bortanför och bredvid Olympen


Allt i Kina är inte nytt och byggt för OS. Amerikanska Garden History Girl skriver om de gamla trädgårdarna i Shozu: The Humble Administrator's Garden, The Lingering Garden, The Master-of-Nets Garden et cetera. Mer hos UNESCO. Men, ovan: Beijing Botanical Gardens internationella blomsterutställningen, med olympiskt tema.

måndag, augusti 11, 2008

Arkitekter om hållbarhet

30 augusti – 1 september ägnar CNNICNN International – sin programserie Principal Voices åt hållbar arkitektur. Under rubriken Design for Good får tre röster komma till tals: Daniel Libeskind, Cameron Sinclair och Peter Head.
Daniel Libeskind talar om vikten av kulturell hållbarhet, och arkitekturens oöverträffade förmåga att förmedla minnen och betydelser från tusentals år tillbaka till samtida generationer. Architecture for Humanitys grundare Cameron Sinclair gläds åt en ny generation arkitekter som inte ser något motsatsförhållande mellan etik och estetik, utan tvärtom ser dem som förutsättningar för varandra. Och man tror faktiskt på Peter Head, chef för Arups stadsutvecklingsavdelning, när han rätt in i kameran säger att vi kan reducera våra koldioxidutsläpp med 80 procent och ändå leva ett gott liv. Fast annorlunda. Mer om hur utlovas prov på i programmet.

torsdag, augusti 07, 2008

Fyra svenskar i WAF-final


Sedan anmälningstiden gått ut finns fyra svenska projekt till bedömning för World Architecture Festival, den jurybedömnda jätteutställning som med bland andra Arkitektur som medarrangör äger rum i Barcelona 22-24 oktober.
Projekten är: Kalmar Konstmuseum (Tham & Videgård Hansson) och Uppsala Konsert & Kongress (Henning Larsen) deltar under kategorin ”culture”. Juniper House (Murman Arkitekter) under ”nature” och K:fem (Wingårdh Arkitektkontor) ”shopping”. Och att de finns med bland de totalt 224 projekt från 43 länder som ”shortlistats” är inte illa. Totalt inom 722 förslag från 63 länder till de 16 tävlingskategorierna innan anmälningstiden gick ut.
Arkitekturs chefredaktör Olof Hultin sitter juryledamot i tävlingskategorin ”health”, och utser därmed en av finalisterna till den 24 oktober. Då ställs samtliga delsegrare mot varandra, och jury under ledning av Norman Foster utser WAF:s vinnare nummer ett.

Debatt om framtidens Arkitekturmuseet

Måndag den 18 augusti arrangerar Arkitekturmuseets vänner ett öppet möte om Kulturdepartementets förslag till ”Centrum för arkitektur, form, design och gestaltningen av den gemensamma miljön”[PDF]. Ämnesrådet Martin Sundin kommer från Kulturdepartementet och redogör för remiss-svaren som då förhoppningsvis kommit in. Månne berättar han samtidigt om vilka som sökt tjänsten som ny chef för det som, än så länge, kallas Arkitekturmuseet? Ansökningstiden till tjänsten går ut samma dag.

Poäng om Peking

Det är inte ofta Dagens Nyheters arkitekturkritiker Peder Alton verkligen är besk. Men i dag skriver han så här om starchitekternas frammarsch i Kina: ”Arkitekter tycks inte tveka att liera sig med vilka diktatorer och maktpolitiker som helst. Politiskt ställningstagande? Snarare en ljusskygg undanflykt där pengar och personlig framgång dominerar.” Befriande klartext i den flod av oreflekterade tidskriftsspecialare och böcker som i dagarna ges ut om de arkitektoniska underverk som inför OS uppförts i Peking. [DN]

Sista refrängen för Visans hus


Nu är alla formella hinder undanröjda för ett nytt Visans hus i Västervik. Men det blir inte det vinnande förslaget från arkitekttävlingen 2006 som uppförs. Det finns det inte pengar till.
I bästa fall kommer arkitekterna Nikolaj Findanis, Peter Kinnmarks och Francesco Matuccis ”Bro och brygga” [PDF] nu att inspirera den som nu tar vid (ännu oklart vem). Enligt Sveriges Radio har Skanska anmält intresse för att integrera Visans hus i ett höghus med bostadsrätter som ska ge ekonomi åt anrättningen. Än en gång finns alltså anledning att ifrågasätta en kommunlednings folkning av arkitekturpolitiken, som påbjuder att det offentliga ska agera förebildligt för att främja kvalitet.