torsdag, november 30, 2006

Ambassaden strålande - men ingen stjärna


En strålande byggnad men ingen direkt stjärnarkitektur. Så sammanfattar arkitekten och professorn emeritus vid Maryland University, Roger K. Lewis, sin uppfattning om den nya svenska ambassaden i Washington D.C.
Kortfattat tycker han bättre om interiören än exteriören, som det minnesvärda intrycket av balkonggördlarna till trots präglas av förtryckt vertikalitet. I jämförelse med andra ambassadbyggnader är House of Sweden ett ”funktionellt men mindre estetiskt smörgåsbord”. Men arkitekterna Gert Wingårdh och Tomas Hansen får också mycket beröm, bl a för hur de utnyttjat tomten och för interiörens rumssamband. Och trots att det enligt Lewis inte är stjärnarkitektur det är fråga om, anser han att byggnaden genom sin öppenhet, transparens och tillgånglighet måste ses som ett föredöme för hur man kan bygga i USA:s huvudstad.
Recensionen i sin helhet finns i Washingtonpost. Och vill du läsa mer om House of Sweden - och dessutom nya ambassadresidenset i Santiago de Chile - ska du läsa nya numret av tidskriften Arkitektur (8-2006).

onsdag, november 29, 2006

Föreläsning Sthlm: DIVE Architects

DIVE Architects föreläser ikväll på Arkitekturmuseet, Stockholms Arkitektförening ordnar: DIVE architects was formed by Andy Nettleton from the UK and Ia Hjarre from Sweden. Their partnership combines personalities, experience, enthusiasm and commitment.
Klockan 18

post-Icon Marcus Fairs

Icon Magazines gamla redaktör(han slutade nu i november) Marcus Fairs har startat en ny blogg > här.

Instant Bouncy!Svenskengelska designkontoret Mediumism har startat ett projekt; kända arkitekter ritar instant architecture - hoppborgar. Man börjar landsvis och först är Storbritannien där Peter Cook, The A.O.C. och Sergison Bates har ritat vart sin borg (ovan Serigson Bates förslag.) Premiär nästa år.

tisdag, november 28, 2006

Sagt på Urban Turntable

Kontrasten kan knappast vara större än den mellan Daniel Pink och Noreena Hertz tips för mänsklig överlevnad i framtiden – båda lanserade vid slutseminariet för Färgfabrikens Urban Turntable i Stockholm.

Pink: Underströk med argumenten Abundance – Asia – Automation att människor med den högra hjärnhalvans kapacitet till bl a helhetsseende och processtänkande har bättre chans att överleva än människor med den vänstra hjärnhalvans kapacitet för analys och logik i en samtid, och framtid, där rutinuppgifter automatiseras eller förläggs till där arbetskraften är billigast. Kreativiteten kan bland annat användas till bättre design, i betydelsen större vinstmarginaler, av vardagsvarar som dassborstar och flugsmällor.

Hertz: Framhöll att företagen som kommer att överleva på den globala marknaden är de som själva blir aktivister och börjar handla etiskt för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling. "Vilket de smartaste redan gör”, för det är en ”win, win, win, win situation”. Argument är t ex att politiska aktivister blivit mainstream (som filmsuccén Supersize Me), och att konsumenter genom att vägra shopping fått stora matkedjor att sluta sälja genmanipulerade råvaror. Byggföretagen kommer att hänga på. Och då, om inte förr, måste arkitekter börja tänka utifrån förhållanden som inte längre medger t ex att Europas bostäder står för 40 procent av den totala energiförbrukningen.

Hans – ett västvärldligt individperspektiv.
Hennes – ett globalt kollektivt perspektiv.

Vilken bäring de har på Stockholm, dryftades vidare under kvällens mingel. Klart står att inget av dem omedelbart förändrar det faktum som Färgfabriken genom Urban Turntable velat bidra till att förändra. Stockholm vaknar också i morgon som en segregerad stad.

Der Kleine Grossblock Baumeister


Mer Östmodernism - jag såg nyss stasidramat Das Leben der Anderen (Andras Liv) på bio med perfekt DDR-scenografi och fick en flashback till i början av 1980- och det tidiga 90-talet. Då var Georg Bertschs bok SED: Schönes Einheits Design (Taschen, 1990) det fulaste man kunde tänka sig. Idag märkligt attraktivt; en provinsiell modernism. Nedan den östtyska byggsatsen Der Kleine Grossblock Baumeister - en prefabbyggsats, konfigurera ditt eget bostadsområde.Jag skrev nyss om Restmodern (nedan) som fokuserar på finstämd gråmodernism, en annan källa till östmodernism är Ostmoderne som fokuserar på prestigeprojekt i Slovakien. Modernism, manierism och oanad expressionism bakom järnridån. Nedan: Hotel Panorama i Štrbské Pleso, Hohe Tatra. Arkitekt: Zdenik Rihák, 1965-70.

måndag, november 27, 2006

Svensk arkitekturforskning i fara?

Svensk arkitekturforskning står sig bra – i förhållande till landets storlek. Men finansieringsfrågan måste ses över, samarbetet mellan forskare och praktiker öka, och en nationell forskningsstrategi bör till för att svensk arkitekturforskning inte ska hamna på efterkälken internationellt.
Det är några av slutsatserna som dras i rapporten Evaluation of Swedish Architectural Research 1995-2006.
Utvärderingsgruppen, med professor Adrian Forty som ordförande, rekommenderar bland mycket annat också en bättre dialog mellan högskolorna - och mellan institutionerna inom respektive högskola. Mer stöd till post-doktorala studier behövs, inte minst finansiellt. Publiceringen av forskningsresultat i internationella tidskrifter bör öka. Och även om svensk arkitekturforskning gärna kan hålla fast vid sin traditionella inriktning, däribland sin fokus på brukaren, bör den fördjupas med bättre utvecklad teori.
Utvärderingen har beställts av Formas och är den första som gjorts av svensk arkitekturforskning sedan Byggforskningsrådet år 2000 lades ned.

Arkus stipendiater 2006


Bo Berge och Camilla Schlyter Gezelius får Stiftelsen Arkus stipendium för yrkesverksamma arkitekter 2006. Utöver äran, innebär det 150 000 kronor vardera att spendera på vidareutveckling av idéer och erfarenheter som vuxit fram i den egna praktiska verksamheten.
Bo Berge, SAR/MSA och länsarkitekt i Umeå, får stipendiet för att belysa hur samhällets intressen ofta får stryka på foten för miljöintressen. Arbetet kommer att utföras vid CERUM, Centrum för regional forskning vid Umeå Universitet.
Camilla Schlyter Gezelius, SAR/MSA och verksam i Stockholm, ska studera hur arkitektarbetet och arkitekturen förändras med informationssamhällets senaste tekniker, t ex Internet, film, grafik och spel. Arbetet ska utföras vid Institutionen för industriell ekonomi på KTH.

söndag, november 26, 2006

Entry 2006 - Essen - Ruhr
Det är nog inte särskilt strategiskt att öppna en arkitekturutställning ett par veckor innan arkitekturbiennalen. Men med fullt av självförtroende öppnade jättesatsningen Entry-2006 i augusti och stänger strax - 2:a december är sista dagen. Jag for i början av veckan till den Ruhrromantiska kolgruvan och världskulturarvet Zeche Zollverein för att hinna se utställningen innan den stängs. Det är mycket på samma plats: Entry-2006 + OMA:s ombyggnad av en processbyggnaderna(Kohlenwäsche) + SANAA:s Zollverein School of Design Managment + Fritz Schupps och Martin Kremmers kompromisslösa industribyggnader från 1928-32.Entry-2006 är egentligen fem helt olika utställningar: Francesca Fergusson med Urban Drift (som gjorde Deutschlandscape 2004 och idag är chef för Arkitekturmuseet i Basel) deltar med Talking Cities om postutopism och aktivistarkitektur, Vitra med Open House lite mer romantiska spekulationer om bostaden där svenska Jonas Runberger är bjudits in , Cooper-Hewitt med Second Skin, MoMA med Groundswell: Constructing the Contemporary Landscape och sist Entry-2006:s egna utställning.
Tätt och mycket uställning i det gamla kokstvätteriet. Talking Cities var väl den intressantaste men gör sig faktiskt bäst som bok (Birkhäuser) och den avdelning som hade lyckats samla mest intressanta deltagare: Atelier Bow-Wov, el ultimo grito, Stalker Lab, Rural Studio och ett trettiotal andra.Längst bort på Zollvereinområdet ligger Phantombüros containerbad. Stängt för säsongen, men fortfarande fantastiskt bra.

lördag, november 25, 2006

Packat på Nalen i Stockholm

450 personer trängdes i ett fullsatt Nalen när Arkitekturdagen avhölls i går. Och minst hundra stod på väntelistan. Vad som skapade succeen kan vara svårt att veta; programmet lockade med så vitt skilda infallsvinklar som OMA:s och Cameron Sinclairs. Dock lämnade båda sena återbud, men skickade kompetenta ersättare. Varmaste och längsta applåderna fick i alla fall Erskinepristagaren Andrew Feear som berättade om sitt Rural Studios verksamhet i Alabama USA (se Arkitektur 5/06 med stor intervju).

Sedvanligt prisregn var det som avslutning, med Kasper Salinpris till Wingårdhs (se nedan eller Arkitektur 7/2006), Guldstol till Urban Design för Briokontoret i Malmö (kommer i Arkitektur 1/2007), Kritikerpris till Ola Andersson, Planpris till White för Vällingby. Utförligt presenteras dessa på länken nedan till Sveriges Arkitekter. Alla förtjänar att grattas hjärtligt. Frågan är förstås hur det kan komma sig att Wingårdhs så totalt dominerar svensk arkitektur. Årets pris var det fjärde i ordningen! Och nästa år kommer Washingtonambassaden att tas upp till bedömning. Gissa vem det blir då!

fredag, november 24, 2006

Kasper Salin > WingårdhsWingårdhs plockade upp Kasper Salin-priset - nr. 4 för Gert & co - för sitt Aranäsprojekt.
Fullständig genomgång av samtliga nomineringar och priser > här. Och Ola Andersson fick kritikerpriset.

torsdag, november 23, 2006

Lite skvaller från Rio de JaneiroFör Oscar Niemeyer var en 70 år lång karriär med 175 slutförda projekt världen runt och ett 76-årigt äktenskap som gett en dotter, fem barbarn, 13 barnbarnsbarn, och 5 barnbarns-barnbarn uppenbarligen inte nog. Den 98-årige arkitekten har just gift sig på nytt med sin sekreterare Vera Lucia Gabreira, 60, rapporterar AJ.
Det är bara att gratulera. Och se fram emot ännu mer spännande arkitektur. Niemeyer har ju aldrig stuckit under stol med att kvinnan och kvinnokroppen är en av hans främsta inspirationskällor.


Lena From

Gå och titta på 1 100 förslag![ovan: juryn]
Tävlingen om tillbyggnaden till Asplunds stadsbibliotek har väckt stort intresse runt om i världen. Drygt 1100 förslag har inkommit från sammanlagt 120 länder.
Från och med den 24 november till den 31 januari 2007 finns samtliga förslag utställda på Bangårdsposten, Klarabergsviadukten 63. Utställningen håller endast öppet för allmänheten på fredagar kl 11–18 samt lördagar och söndagar kl 12–16.
Fredag 24 november och lördag 25 november kl 14 finns stadsarkitekt Per Kallstenius och stadsbibliotekarie Inga Lundén på plats och berättar om projektet.
Under förmiddagens presskonferens medverkade bland andra Göran Långsved (juryns ordförande) samt entusiastiska nya borgarråd: Madeleine Sjöstedt (kultur- och idrottsborgarråd), Ulla Hamilton (miljö- och fastighetsborgarråd) samt Mikael Söderlund (stadsbyggnads- och trafikborgarrråd), som inte alls var främmande för rejäl sponsring och donationer för att få bygget på plats.
I skogen av presentationer fanns prov på det mesta – runt, fyrkantigt, högt, lågt, osynligt och osmakligt – självklart värt ett besök. Samtliga förslag kommer även att finnas > här och för den som vill hålla sig uppdaterad finns mer på Stockholms Stadsbibliotek.

Matilda Stannow

onsdag, november 22, 2006

More hotel spottingHotel + architecture = true sometimes, as shown in Arkitektur’s October issue, 07/2006. Here two more hotels, both Norwegian and noteworthy from a design point of view, spotted during a recent trip to the West.
1. Rintala Rooms, Kirkenes.
In connection with the Barents Art Triennal 2005 architect and professor Sami Rintala together with students from Bergen and Sheffield built a two-room hotel in Kirkenes close to the Norway-Russia border, by the roadside of E6. The place, a simple black box measuring 6 x 5 x 2,5 meters, was built in 8 days and hosts a single room, a double room and a fellow entrance room. From the backside the house appears as a closed wooden block facing the barren Northern nature while the front opens up to the stunning view of Varanger fjord with large, irregularly placed glass screens.
A much-needed overnight recluse for Finnish, Norwegian and Russian sea- and fishermen passing by, as well as for backpackers, according to the architects. A given top candidate to any best-small-hotels-of-the-world-list, according to me.
Reference: Arkitektur.no

2. Farmer’s Home, Oslo.
Norway must be the only country in the world where contemporary fashion designers still create national costume’s collections. Quite nice they are, almost trendy, but as a phenomenon sort of strange. A similar impression is obtained from the Oslo hotel Bondeheimen, which means The Farmer’s Home. The place is located close to parade avenue Karl Johan, run by one of the big American chains, but still owned by Bondeungdomslaget, the Farmers’ Youth Association, a cultural organisation with roots in the early 20:th century. The farmers were always influential in Norway - politically, economically and culturally – resulting in a rich, distinctly local arts and crafts culture. This heritage is now on show at the Bondeheimen in an ambiguous mixture of old and new.
The building is real stuff. Designed in 1911 as Bøndernes Hus, The Farmers’ House, by Carl and Jørgen Berner, respected architects and representative for the search during their time for typically Norwegian forms. The hotel was here from the start, as was the Kaffistova, an old (100 years) and locally invented word for “coffeehouse”, indicating a working class version of the continental café, popular also among artists and writers like Sigrid Undset and Knut Hamsun.
A modernisation of the hotel (127 rooms) started a couple of years ago, still going on. Architects have been Oslo firm Riss, well known and often prized for contemporary, commercially successful restaurant and bar interiors. Their approach connects to the rich farmer’s baroque with obvious, still simplistic means. The colours of the hotel corridors evoke the deep apple greens and lingonberry pinks of Carl Berner’s own family villa in Vindern, designed in 1915. The hotel rooms are functional, strict, with few pieces of furniture, earthly coloured wool in upholstery and – important – a sling of arabesque characteristically stamped to every otherwise geometrically formed, wooden bedstead.
A new Kaffistova was reopened this autumn, styled in the same neo-Norwegian fashion. To complete the ambitions a handicraft shop, Heimen, The Home, houses at street level.
Times apparently are perfect for this Nordic farmer’s look, familiar and unexpected at the same time, both traditionally “honest” and globally seductive. Interestingly the Norwegian farmer’s heritage is talked about as multicultural. In this context multinational would maybe be a more suitable word.

lördag, november 18, 2006

Pawson på Österlen


På måndag får John Pawson Region Skånes arkitekturpris för Hus Baron. Samtidigt skulle han dykt upp i Malmö och föreläst på Form/Design Center, fast nu när lokalen har ändrats till Palladium på Södra Förstadsgatan har Pawson flaggat för förhinder och John Bell dyker upp istället, kl. 19-21.
I senaste numret av Arkitektur (nr. 7) presenteras Hus Baronprojektet - s. 44-55 av Ingrid Sommar och med bilder av Åke E:son Lindman. En äldre artikel är min Arenaintervju med John Pawson i Arkitektur, nr. 1, 2003. Finns som PDF > här.

fredag, november 17, 2006

Eames x 2

Två andra Eamesfilmer för att följa upp Ingrid Sommars inlägg


The Information Machine (1957)
"This short film was written, produced and directed by Charles and Rae Eames for the IBM Pavillion at the 1958 Brussels World's Fair. ... all » Animation by John Whitney. Music by Elmer Bernstein. Topic is the computer in the context of human development" Mer >> här


SX-70 (1972)
Om Polaroidkameran SX-70 Mer >> här.

Eames in Uppsala – comment to Powers of Ten

Charles and Ray Eames besides designing furniture and houses worked frequently with exhibitions and films. Always – as in the case of Powers of Ten – closely together with scientific experts.
One of the regulars was Owen Gingerich, Harvard professor of astronomy and history of science. He is also wrote The book nobody read: Chasing the revolutions of Nicolaus Copernicus (2004) with interesting facts about his collaborations with Charles Eames and an unexpected Swedish connection.
Like a science historian’s not so bloodstained version of The da Vinci Code, Gingerich describes his chase for the still existing originals of Copernicus’ 1543 book, De revolutionibus, where the idea of earth and the planets circling the sun was first launched.
Charles Eames took part in this chase. As a photographer and researcher in preparation for the big Copernicus exhibition, opened in December 1972 at IBM Exhibit Centre, Madison Avenue, New York, he travelled together with Gingerich. The astronomer especially mentions their trip in the summer of 1972 to Krakow, Poland, and Uppsala, Sweden. Incidentally he notes Eames’ reaction arriving at Arlanda. The designer was very surprised and pleased observing that the then airport furniture was all of his and Ray Eames’ design.
The Copernicus collection at the Carolina Rediviva library in Uppsala, according to Gingerich is stunning. Highlights are the books Copernicus himself owned and worked with, forming his revolutionary ideas. Including a copy of Greek astronomer Ptolemy's Almagest, three other classics recently (in the 16th century) printed in Nürnberg, as well as Copernicus’ own Greek dictionary and his notes in words and tabular form.
Gingerich describes how he and Eames worked with great concentration with their Nikon cameras to catch every detail of the precious books. And how here in Uppsala for the first time he felt that he had met Copernicus (who lived 1473-1543) as a fellow human. ”These volumes were at his desk”, he writes.
Eames Copernicus film was finished the following year, 1973, and shown at the IBM centre in New York. By then the original version of Powers of Ten (1968) had already been out for five years. The 1977 remake, shown on this blog, was finished in Charles Eames’ last year together with another of the “house experts”, MIT physics professor Philip Morrison.

torsdag, november 16, 2006

Mer Danskt (och lite svenskt) - UID fick guldlejon i Venedig8:e november fick danska UID tillsammans DAC [Danskt Arkitektur Centrum] ett äkta venetianskt guldlejon för Co-Evolution som bästa nationella utställning i den 10:e Arkitekturbiennalen. Sedan 1997 är UID och CoMA (Copenhagen - Malmö; deras 'researchcenter') ett Köpenhamnsbaserat kontor med Henrik Valeur och den svenska arkitekten och kryptospexaren Fredrik Fritzon (han stod faktiskt på Bengt Lindroos träscen och underhöll under Arkitekturs 100-års fest.) UID var också Bjarke Ingels (ex-Plot, numera BIG) första danska samarbete 1997. Tyvärr blev Sverige utan eget pris, det här året också.

onsdag, november 15, 2006

Julien De Smedt (ex-Plot nu JDS)

Danska Plot finns egentligen inte längre - i början av året delade Bjarke Ingels och Julien De Smedt på sig. JDS Architects nya hemsida smygöppnar idag och har premiär på fredag. >> Här.

Föreläsning ikväll. Stockholm: MMW

Norska MMW föreläser kl 18 på Arkitekturmuseum

Copenhagen X


För Köpenhamnsbon och turisten finns en oumbärlig webbaserad guide, via
Copenhagen X www.cphx.dk bjuder den danska huvudstaden in till fullmatad
upptäcktsfärd - genom stadsvandringar, aktuell information, videoklipp och
inte minst en mängd projektpresentationer med nytagna fotografier. Allt
smakfullt förpackat och sökbart på både längden och tvären. Copenhagen X
drivs som ett projekt av DAC (Dansk Arkitektur Center) och sponsras av bland
annat Realdania, Fredriksberg Municipal och staden Köpenhamn. Projektet
startade 2002 och kommer att utvecklas vidare fram till 2012.

Matilda Stannow

tisdag, november 14, 2006

Old school radical - Clip/Stamp/Fold

Vad som verkar vara en intressant/bra et cetera utställning i New York nu (14/11-31/1) är: Clip/Stamp/Fold. Underrubrik: The Radical Architecture of Little Magazines 196X – 197X. I.e. Archigram med sällskap. Research av Beatriz Colomina med studenter vid Princeton [Via Design Observer]

måndag, november 13, 2006

Future Design från Borås i Stockholm idagPlats: Stockholmsmässan i förmiddags.
I en nedtonad fotbollstuppkam sitter Tyler Brûlé (ex-Wallpaper) och pratar artigt med Procter & Gambles Richard Cawthray på scenen. Boråsbaserade Futurelabs designevenemang är i Stockholm igen. Mer business to business än design och ännu mindre arkitektur; Jean-Marie Massaud imorgon är det närmaste man kommer. Annars kunde man sikta en gråhårig Malcolm McLaren lunka omkring i foyen i väntan på att tala om gamla tider. Future Design Days Award 2006 - som designtrovärdighetsalibit kallas - gick i år (precis utdelning strax i Blå Hallen, Stadshuset) till Folkform i konkurrens med Cheap Monday, Råvara-Kvarnen och Marius Watz. 50 000 kronor att dela på.
DN:s Bo Maderstrand intervju med två f.d. - Brûlé + McLaren; DN i söndags.
Future Design Days blog >> här

Östmodernism

Restmodern heter Andreas Muhs och Oliver Elsers dokumentationsprojekt av de allt mer exotiska miljöer som Östeuropa genererade under ett trettiotal år. Nu ställer ut delar av sin bilder i Berlin den 14.11.-11.12.2006 (Adress: Torstraße 61, 10119 Berlin.) Senare ska projektet bli till en bok. Det är en genre som växer med det historiska avstånder - mer kommunistexotika: ny bok 'Off the Wall' - Fashion from East Germany 1964 - 1980' [via World of Kane]

fredag, november 10, 2006

Iain SinclairEn bra intervju med brittiska författaren och informella psykogeografikern Iain Sinclair finns härBallardian. Lights Out for the Territory (1998) och London Orbital (2002) är två fantastiska men svårforcerade betraktelser av Europas kanske mest dynamiska landskap just nu; London. Samtida klassiker.

Nej, det är inte en Tord Boontjevas på en parkeringsplats


Det är Zaha Hadid senaste projekt; första pris i en tävling om ett museum(Museum of Nuragic & Contemporary Art)i Sant'Elia på Sardinien. Förlorade gjorde:
Massimiliano Fuksas with Arup
Herzog & de Meuron
Ateliers Jean Nouvel
Kengo Kuma & Associates with Obr architetti associati, Buro Happold, Hilson Moran, Eta, Ecologic studio, Bob Noorda design, Carlotta De Bevilacqua, Paolo Inghilleri, Aubry & Guiguet, De-ca, M. A. Mongiu, Mosign, M. Desvigne
Gonçalo Byrne
Garofalo Miura architetti with Proger S.p.a.
Yung Ho Chang (Atelier Fcjz), Interaction Design Lab, Mutti&Architetti with DotDotDot, Fabrizio Leoni, Luca Poncellini (Cliostraat) and Giovanni Romano (Postmedia Books)
Studio Archea with Franz Prati, MDU architetti associati, Francesco Chessa studio di ingegneria e Milano progetti
Roberto Cosenza, Giampiero Lagnese, Klaus Schuwerk

A10 slår till igen

Vissa tidskrifter anstränger sig hårt för att inte ligga i mittfåran. Till dem hör holländska A10 med Hans Ibelings som redaktör. Nya numret nov/dec 2006 innhåller en störtflod av arkitektur från hela Europa. Särskilt uppmärksammas Bulgarien för vad det är och inte är. Och Kanarieöarna bestås en egen liten guide, som visar att där finns mycket mer än bara badhotell att besöka. En tidskrift väl värd att hålla ögonen på, även om åtskilligt är författat utan att skribenten sett husen på plats.
Olof Hultin
..............
[red] Som Sverigekorrespondent för A10 kan jag berätta att numrets svenska inslag är Jon Brunbergs monumentprojekt - Polynational War Memorial. Brunberg är konstnär och vad man skulle kunna kalla arkitektonisk curator eller bara masterplanner. Inbjudna kontor till projektet är Testbedstudio, Servo och Raumlabor.
/ Claes Sörstedt

torsdag, november 09, 2006

Rekord för bibliotekstävlingen

Arkitekttävlingen som utlysts för att rita det nya Stadsbiblioteket i Stockholm har väckt stort intresse runt om i världen. När tävlingsledningen räknade in de sista förslagen, den 9 november, hade inte mindre än 1 100 förslag inkommit. Förslag från arkitekter i 120 länder har lämnats in. Samtliga förslag kommer att ställas ut på Bangårdsposten, Klarabergsviadukten 63. Utställningen öppnar den 24 november 2006.

För juryn var det säkert ändå en tröst att inte alla 6000 som registrerat sig lämnade in förslag.

tisdag, november 07, 2006

Märkliga tiderHan med slips heter Haiyan Mujarkech och han utan slips men med en stor klocka och titaniumbågar heter Roland Heiler. Egentligen saknas en person på bilden - Rem Koolhaas. Eller någon annan från OMA, men de har väldigt mycket att göra just nu. Haiyan och Roland skakar hand för att Haiyan Mujarkech i form av representant för Dubai Properties har lagt två europeiska design varumärken i sin shoppingvagn och beställt ett samarbete och två byggnader av OMA och Porsche Design Studio, som Roland är chef för. Det är lätt att bli fascinerad av Dubai just nu; chansen att någon du känner och som du dessutom tycker är ganska tveksam i sin yrkesroll ritar ett höghus eller åtminstone en galleri där är större i det området än någon annanstans i världen just nu. Samarbetet mellan de två företagen gäller Dubai Business Bay. Så här kan det låta i området - The Perfect Skyskraper i Baygate. Fortsättning följer.

Rom 1:240Det här är sydöstra delen av Viminalen. I Rom. I skala 1:240. Ett fragment av en stor, mycket stor ritning eller karta över Rom. Måtten var antagligen 18.10 x 13 meter när den hängde komplett i Templum Pacis, som del i administrationen. Hursomhelst, Standford universitet har sedan några år drivit ett projekt där man försöker pussla ihop de kvarstående flisor och fragment (10-15 %) av det som finns kvar av den enorma kartan över Rom - Forma Urbis Romae - från 203-211 e.kr. Vill man kan, kan man ladda hem fragmenten och pussla själv - för allt är inscannat; i 3D.

lördag, november 04, 2006

Windows (1974) + H is for House (1973)

Ibland kan man glömma bort att Peter Greenaway faktiskt var bra, riktigt bra innan han blev riktigt dålig. Här ett par av hans tidiga OULIPO influerade kortfilmer Windows och H is for House.

Rendering Reality: Hadid, Libeskind, Koolhaas and Winking Jesus

Ted Wells om visualisering vs verklighet.

Erskinepriset till Freear

Styrelsen för Ruth och Ralph Erskines stipendiefond har beslutat att årets pris om 10 000 dollar skall gå till Andrew Freear, ledare för Rural Studio i Alabama [dokumentär.] Priset, som sedan 1988 utdelas vart tredje år, skall enligt statuterna tillfalla en arkitekt som arbetar i "Ralph Erskines anda". Med detta avses en arkitektur med inriktning att bistå de minst priviligierade i samhället. Andrew Freear fullföljer det arbete som grundaren Samuel Mockbee (död 2001) initierade med Rural Studio.

Den som vill veta mer om Rural Studio rekommenderas Architectural Record 3/06, eller tidskriften Arkitektur 5/06 (tyvärr kan man inte läsa tidningen på nätet, utan får bläddra fram sin papperstidning!). Vill man träffa Freear personligen kan man besöka Arkitektdagen i Stockholm den 24/11-06, då han mottar priset och håller föreläsning. En god idé apropå socialt engagerad arkitektur (se diskussionen nedan.)

torsdag, november 02, 2006

Tokyo Design Week enligt Brutus


31 oktober - 4 november är det Tokyo Design Week. Brutus Casa (Japans egen Wallpaper, fast mycket bättre) rapporterar dagligen via sin gratis PDF-tidning[nr.2 - nr.3] för oss som inte är där. Idag om Fronts nya skissmöbler (motion capture skissande blir tredimensionella möbler.)

Lite nytt, lite gammaltBra samling av Piranesilänkar hos BiblioOdyssey ; Carceri d'Invenzione och andra.

Störst i världen


Över 6000 arkitekter från 120 länder har registrerat sig till tävlingen om tillbyggnad av stadsbiblioteket i Stockholm, landets ikonbyggnad nummer ett, ritad av Erik Gunnar Asplund. Det är alltså världens största arkitekttävling. Om allt går vägen (vilket är högst osäkert förstås) skall nybygget invigas i mars 2013. Det är 85 år efter huvudbyggnadens invigning 1928. Alla förslag kommer att ställas ut på Bangårdsposten i Stockholm med start den 24 november. Vill man veta mer redan nu kan man gå in på Stockholms stadsbibliotek. Bibliotekets humaniorablogg med bilder på byggnaden genom åren - som den ovan innan sal 3 byggdes och den andra stora entrén försvann.