fredag, februari 27, 2009

Storstaden som räddaren i nödenEfter Barack Obamas presidenttillträde innehar en arkitekt och en stadsplanerare de två högsta statliga tjästemannaposterna för bostad- bebyggelse och stadsbyggnadsfrågor i USA. Arkitekten Shaun Donovan har blivit chef för Department for Housing and Urban Development (ja det finns ett sådant). Stadsbyggaren Adolfo Carrión Jr har utsetts tilll chef för det nya White House Office of Urban Affairs (och ja det finns ett sådant också).

Obama har kallats USA:s första urbana president. Obama kommer från Chicago och Adolfo Carrión Jr meddelade att för hans del handlar det om att låta ”städer bli de ekonomiska centra som kan dra landet ut ur lågkonjunkturen”. Det här är en stor förändring i ett USA som gjort sina främsta politiska insatser hos hemmansägarna i villaförorterna förut. Carrión sa också till Washington Post att "den här presidenten leder det urbana Amerika ut ur den öken som det har befunnit sig i under åtta år”.

Obama själv sa i ett tal nyligen till de amerikanska borgmästarna: ”Cities are vital to our economy, essential to our recovery, and haven't been paid much attention to. Our economy can never reach, in our view, its full potential if we have people who are living blocks away, but worlds away from the bustling downtowns full of opportunity”

Man kan inte mer än undra vad som skulle hända om Sverige fick en statsminister med ursprung i en av de större städerna, och inte, som alltid från någon villaförort, eller småstad.

En stadspolitik, kanske?

För mer intressant läsning i ämnet:
Richard Florida i Atlantic Monthly
Och en kommande bok: Welcome to the urban revolution av Jeb Brugmann.

torsdag, februari 19, 2009

Tävling om Årstafältet avgjordVinnare i tävlingen om Stockholms nästa stora stadsdel i Årsta blev förslaget ”Arkipelag”. Förslaget är utformat av Archi5 genom Erik Giudice, stadsplanering och arkitektur, Michel Desvigne, landskapsarkitektur. Det ser ut som en blandning av alla de stora utbyggnadsprojekt som dragit genom huvudstaden de senaste åren: Liljeholmen, Hammarby sjöstad och Lux, med ett stänk av high-tech Kista. Enligt förslagsställarna ska det bli ”tät stad ” där man kan ”dela ting och undvika slit och släng-mentaliteten”, där ”invånaren bidrar med en mer hållbar livsstil och deltar socialt i det offentliga rummet”. Moralkaka eller nödvändig retorik?

Ett intressant motsatspar mellan olika sätt att se på stadsutveckling illustreras om man lägger det vinnande förslaget intill ett av hedersomnämnadena, ”Urban Natures” av Field Operations. Där man i ”Urban Natures” talar om landskapet och parknaturen, som det urbanas förutsättning, dess utgångspunkt, ser man i vinnarförslaget naturen som en sorts komplement till bebyggelsen, parken som en natur skild från staden, som Central Park. ”En stadsdel och en park i världsklass”, sa stadsarkitekten Per Kallstenius om vinnaren.

Så här formulerar istället Field Operations tanken om ”en grön väv” i sitt förslag: “En vävnad av offentlig aktivitet, öppna ytor och natur som strömmar igenom och länkar samman de olika bebyggelseområdena. Stadsutveckling idag fokuserar ofta enbart på bebyggelsen och lämnar de gröna områdena därhän – allt mer fragmentiserade och irrelevanta. En noggrant utformad ihopkoppling av dessa gröna resurser till en hel sammanvävd landskapsstruktur som understödjer den urbana formens utveckling och ett interaktivt offentligt liv utgör ett nödvändigt komplement till traditionell stadsbyggnad.”

I det vinnande förslaget talar man istället om ”att förtäta förstaden och ge den storstadens fördelar utan att förlora den närhet till grönska och natur som är unik för Stockholm”.

På så sätt ligger vinnarförslaget helt i linje med vad man kunde förvänta sig, men kanske också lite mindre överraskande än vad man hade kunnat önska sig.

Uppdatering: Miljöpartiet har redan hunnit protestera mot bebyggelsen i förslaget.
Uppdatering 2: Dagens Nyheter På Stan noterar att de två som promenerar i bilden ovan är inga mindre än Jake Gyllenhaal (med svenskt adelspåbrå känd från bl a filmen Brokeback Mountain)och Kirsten Dunst (Marie Antoinette). Internationell kändisspottning på det idag så slumrande Årstafältet, där man idag mest ser dagisbarn i galonisar, är det framtiden?

tisdag, februari 17, 2009

Dags för tävling om Debutpriset!

I år är det dags igen för tidskriften Arkitekturs tävling om bästa "debuten". Det är vår motsvarighet till Architectural Reviews "Emerging Architecture", som vi genomför vart annat år sedan 2001. Vi vill ha förslag på byggda projekt inskickade till oss före 4:e maj. Projekten får vara högst två år gamla och skickas på papper (ej digitalt!), format max A4. En jury som utgörs av tidskriftens redaktionskommitté korar vinnaren som vi sedan belönar med 25 000:- och en stor publicering i tidskriften. Förra gången, 2007, var det Strata arkitektur/ Katarina Lundberg och Petra Gipp som vann ( se Arkitektur 6/2007). Ta chansen att förgylla den svenska arkitekturscenen!! Adressen dit bidragen skickas är Arkitektur, Box 4296, 10266 Stockholm.

fredag, februari 13, 2009

Från almstrid till skokastningOlika tider har olika protestgrupper anpassade till sin tids stadsbyggnadsfrågor. Den i vår tid mest uppmärksammade är kanske "Yes in my backyard"-rörelsen, yimby, men den mest mytomspunna genom tiderna är nog Alternativ Stad. Och de finns fortfarande.

Alternativ Stad firar 40 år i helgen. Mest känd är man kanske för den uppmärksammade, mytomspunna och vattendelande striden kring almarna i Kungsträdgården. Man lyckades till och med få nationalskalden Evert Taube att författa en text mot fällningen av träden och tillståndet i landet: "Om regering och kommuner i Sverige får fortfara att utöva sitt förstörelseverk från Stora Sjöfallet till almarna i Kungsträdgården /.../ så blir Sverige inte längre ett civiliserat land. Vi blir barbarer." Då, maj 1971, ordnade Alternativ stad en alternativ utställning om byggplanerna i Stockholms City.

På lördag arrangerar man bland annat en skokastningshappening (bagdad-style) på Sergels Torg, mot den av aktionsgruppen illa omtyckta Förbifart Stockholm, en trafikled mellan Kungens Kurva och Häggvik över och under delar av Mälaröarna: "Skorna lämnas sen också in som remissyttranden på planerna till Vägverket, lagom till remisstidens utgång i helgen".

Man arrangerar också en stadsvandring för att minnas protester i Stockholms City. Allt med utgångspunkt i Stockholms Kulturhus på lördag den 14e februari.

För almstridsintresserade kan nämnas Daniel Helldéns avhandling "Demokratin utmanas. Almstriden och det politiska etablissemanget".

torsdag, februari 12, 2009

Arkitekturen och kulturutredningenFöljande går att läsa i den stora kulturutredningen som presenterades idag:

"Mycket talar för att kulturpolitisk förnyelse, med bättre samtidsförankring, kan främjas genom att pröva korsbefruktningar och samspelsformer mellan kulturverksamheter, myndigheter och institutioner"

Det kan man bara hålla med om. Men hur gör man nu detta. Det har så klart utredningen också ett svar på:

"Riksantikvarieämbetet, Riksutställningar, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens konstråd och Arkitekturmuseet läggs samman till en myndighet. Förändringen bör kunna genomföras under 2010".

Då kan man ju fundera på om det är just HÄR som de där "samspelsformerna" bäst finner sin plats.

Tanken baseras bland annat på analysen att konsten fått representera framtiden och kulturarvet dåtiden, utredningen ser en brist på samtidsanalys i det sättet att se på konsten och kulturen och kallar därför den här sammanslagningen för "En sfär för frågor om samtid, historia och livsmiljö".

Utredningen konstaterar att de "verksamheter vi vill föra samman har alltså enligt vår uppfattning många beröringspunkter. Vi ser det som att de närmar sig samma samhällsfrågor, men från olika håll och med olika kunskaper" samt att deras "bedömning är att i dag är beröringspunkterna fler och viktigare att ta till vara än särdragen".

Man kan i sammanhanget konstatera att tillsättningen av en textilformgivare som chef för Arkitekturmuseet ger ännu en beröringspunkt. Men utöver det?

Utredningen framhärdar i tanken att arkitektur, form och design ska sitta ihop, men säger också att "området behöver stadga och ett större sammanhang för att dess potential ska tas tillvara".

Man menar också att kulturpolitiken inte kan driva arkitekturfrågor som både kulturmiljöfråga och arkitektur, det finns det inte resurser till, och man skriver att "Arkitekturfrågor måste drivas inom ramen för samhällsplaneringens processer för att bli meningsfull".

Kanske kan man, efter läsning av utredningen, ana att det är dags för arkitekturfrågorna att lämna kulturpolitiken och hitta sina "korsbefruktningar och samspelsformer" någon annanstans.

Kulturutredningen ska nu ut på snabbremiss. De förslagen som överlever remissomgången ska genomföras innan nästa val.

måndag, februari 09, 2009

OMA:s TVCC brinnerI Beijing har TVCC - OMA:s mindre systerprojekt till CCTV - börjat brinna efter vad som verkar vara ett fyrverkeri från taket på det norra CCTV-tornet. Mer info: Building + här + Flickr + DN. Uppdatering: Moving Cities

torsdag, februari 05, 2009

Den felande länken del 2


Mikael Askergrens artikel i Arkitekturs decembernummer (8/2008) hade rubriken "Den felande länken". Med ett radikalt förslag öppnar Askergren för ett nytt samband mellan Stockholms City och Kungsholmen och Norr Mälarstrand. Artikeln ledde till en inbjudan till en diskussionskväll på Arkitekturmuseet på onsdagskvällen. Och där presenterade Askergren mycket riktigt sin idé, så som den såg ut i tidningen. Men han hade också en fortsättning.
Han hade hört, sa han, att man i Stadsbygnadskontorets korridorer inte gillade hans förslag eftersom man såg det som ett bilförslag. Det i sin tur berodde på att hans idé fanns med redan i Cityplanen från 1967, City 67, och då som ett mindre motorvägsprojekt med planskilda korsningar mitt i Stockholm.
Men nu hade han ett bevis som motsa den tolkningen. Kvällen innan anförandet hade Askergren i Kungliga Bibliotekets arkiv hittat en plan från 1919 signerad Ture Tidholm och Erik Gunnar Asplund. En plan som drog upp i stort sett samma felande länk mellan stadsdelarna, och skapade det där sambandet. Och 1919, sa Askergren, fanns det knappt några bilar. Åhörarskaran som först bemött förslaget med spridda suckar och överseende skratt tycktes tveka och byta fot, för där på planen stod ju Gunnar Asplunds namn. Och det var ju något helt annat. Man bör avsluta det man påbörjat, sa Askergren och drog ner applåder.

onsdag, februari 04, 2009

Stadsbyggnad som showroomIgår delade våra tidskriftskollegor på Forum AID ut sina arkitektur- och designpriser. Priset för bästa arkitektur gick till BIGs, Bjarke Ingels Group, projekt Mountain Dwellings i Örestad utanför Köpenhamn. Det är nu tredje gången, på frya år, som Forum delar ut sitt pris till ett projekt i just Örestad. Förra året gick priset till Örestads gymnasium av 3xN och 2006 till VM-husen av Plot (där Bjarke Ingels fanns med).
Örestad tycks ha blivit en showroom för helrätt nordisk arkitektur. Och det är särskilt intressant eftersom hela Örestadsprojektet som stadsbyggnad betraktat än så länge är ett stort misslyckande. Stora avstånd och ett antal objekt utkastade längs en lång väg. 60 procent handel och kontor, 20 procent bostäder och 20 procent övrigt som institutioner är den sammanhållande tanken. Men det kanske är så att det är själva avsaknaden av en idé om en stad som har gjort att arkitekterna har släppt loss. Det kanske är det som skapar högstatusarkitektur, utan plats, helt fri.
Det kanske inte är en djärv gissning att nästa års Forum AID-pris går till det nyligen invigda konserthuset för Danmarks radio, av Jean Nouvel. I Örestad.

måndag, februari 02, 2009

I Queens, till sommarenFörra veckan presenterades vinnaren i Young Architects Program som MoMA tillsammans med sin satellitverksamhet i Queens - P.S.1 - arrangerar sedan tio år. Av de fem inbjudna kontor (!ndie architecture + Bade Stageberg Cox + L.E.FT architects + PARA-project + MOS) blev det New Haven-baserade kontoret MOS som får genomföra sin gestaltning av konsthallsgården. Motto: After the party; invigning i juni. [P.S.1 + NYT]