tisdag, mars 22, 2011

Stockholmsporten – BIG, Grontmij och Spacescape vinnare
Idag meddelades vinnaren i den stora tävlingen om trafikplatsen vid Järvafältet, en trevånings trafikplats där den nya Förbifart Stockholm ska möta den nya dragningen av E18. Det vinnande förslaget är ritat av BIG, Grontmij och Spacescape. Deras förslag tar utgångspunkt i en loop, "en gång och cykelväg som sammanbinder de olika områdena på ett ohierarkiskt och demokratiskt sätt". I förslaget finns en hel del ny bebyggelse, radhusområden, kvartersstad och villor. Mest spektakulärt är kanske den speglande bubbla som svävar över trafikplatsen.

Ur juryns utlåtande: "Förslagets magnifika skålform är en genial lösning som samspelar med trafikplatsens geometri samtidigt som den skapar ett stadsbyggnadsmässigt sammanhang som binder samman de olika områdena runt platsen. På ett mycket elegant sätt skapas möjligheter att tillföra platsen kvaliteter och verksamheter som gagnar de boende."

Hela förslaget finns här.

De övriga tävlande var
1. Snøhetta, Norge
2. Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Danmark, Tyréns, Sverige, Professor Steen Høyer, Danmark
3. Erik Giudice Architects, Sverige & Charlotte von Poehl, Sverige

Tidigare inlägg här och här.

21 kommentarer:

Jan sa...

Vill vi ligga och ta igen oss i en stor grop fylld med trafik?

Mats Löf sa...

Som tur är så vann ett förslag med ett koncept som är så orealistiskt att det aldrig kommer att genomföras. Sfären går bort direkt. Den tydliga ovalen är inte genomförbar och inte den tydliga skålformen. Juryns motivering med vallen runt är bla bullerskydd för den yttre omgivningen. Men hur blir det i skålen som Jan antyder i inlägget ovan. En klart effektivare och billigare bulleråtgärd är att dra förbifarten i ytläge under trafikplatsen.

Herbert, Tingesten sa...

Det billigaste är ju förstås att inte bygga trafikleden alls och att utnyttja det här enorma utrymmet i perfekt kollektivtrafikläge) till en helt ny stadsdel.

Måste dock tillfoga att jag inte kan klaga på panachen hos ballongidén. Mera sådant. Extra pluspoäng om det faktiskt går att genomföra med nu tillgänglig teknologi.

Mats Löf sa...

Herbert! Visst går den att genomföra rent tekniskt men har du räknat på byggkostnaden och framförallt driftkostnaden?

Herbert, Tingesten sa...

Mats, för att förtydliga: Jag tror inte den någonsin blir byggd. Det ena skälet är att vi inte har teknologi för t ex snöröjning och stormsäkring av megaballonger, den andra är grundregeln att alla storslagna projekt dör eller skrumpnar ihop till oigenkännelighet vid kontakt med Stockholms feghet och ultrakonservatism. I bästa fall återstår en medelstor väderballong inskrynklad i metallfolie när processen är klar.

Vad gäller driftkostnaden så är tanken (säkert inte praktiskt genomförbar) att väva in ekologiskt korrekta solceller i höljet som får generera ström som driver varmluftsaggregat och pumpar. T o m ett överskott stort nog för 200 villor (IIRC) har man räknat med. Lycka till med det.

Zoé sa...

Grattis, Stockholms Stad kommer få pris för årets bästa rondell.
Med den blanka bollen sätts definitivt vår huvudstad på världskartan. Och i universum... sett från månen, med Globen i närheten, känns det som Stockholm äntligen har fått ett par ballar!
Allt detta är så övertygande. Jag testar med en gång den fina och lockande miljön som utlovas i förslagets bilder.
Jag tar en bra bok med mig och ligger på en slänt vid E18... och hoppas omgående bli blind av avgaspartiklar och döv av trafikbruset. Då slipper jag förhoppningsvis se och höra hur våra politiker och tjänstemän slösar våra skattade pengar på monumentala misstag.
Synd att det finns arkitekter som accepterar att formge vilka storhetsvisioner som helst, dessutom med talang: BIGhetsvansinne.

Mats Löf sa...

Ja just det tanken är att sfären ska producera mer el en den förbrukar. 92 000 kwh/år räknar dom med. Det är lika lite som 5 st medelstora välisolerade villor förbrukar. Här pratar vi om en sfär med en yta på 31400 m2 och väggar av tunn plastfolie. Sfären ska hålla en temperatur som är 15 grader högre än omgivande luft året runt för att hållas svävande. Säg att plastfolien har ett U-värde på 8 w/m2K. Det ger en energiförlust på 8x15x31400=3768000w=3768kw multiplicerat med 8760 (antal dygn på ett år) så blir det ca: 33 milj kwh/år i energiförlust/energiförbrukning.

Anonym sa...

Det finns en myt om att det finns olika sorters pengar: Vägprojektspengar där några nollor hit eller dit inte spelar roll. Och så vanlig pengar där det är fullständigt otrooligt noga till vad varje öre ska användas. Detta är givetvis en schimär. Det här spektaklet kostar helt enkelt otroligt mycket pengar och ger väldigt lite tillbaka. Det blir alltså inte ett dugg billigare bara för att trafikverket eller vem det nu är kommer att stå för kulorna...

Mats Löf sa...

Jag sitter och spånar på en affärsidé. Sälja svävande växthus med solceller till alla växthusodlare. Varför utnyttja ren solenergi och vara så 1900-tal och förankrad i jorden, när man kan använda dyra solceller med dålig verkningsgrad och samtidigt få sin växtodling att sväva och kanske till och med att få se Kevius, Sjösedt och Kallstenius jublandes utanför.

Anonym sa...

Jag tycker att det här ser ut som ett mausoleum - meningen måste vara att Per Kallstenius en dag ska ligga på lit de parade i en byggnad centralt i anläggningen. Man kan ha tävling om även det huset. Kallstenius kan stiga ner ett ögonblick från sin tjänstemannatron och delta samt vinna tävlingen efter att ha återtagit tronen och själv avgjort tävlingen som juryns ordförande. För inget liv kan väl trivas i denna dammiga avgasgryta? Med åren kommer den att täckas av ett svart finkornigt cancerogent damm. En utmärkt begravningsplats...

Mats Löf sa...

Inte för att jag vet vad detta inlägg har med arkitektur att göra. Kanske för att BIG´s sensations-halleluja och även Kristine Jensens spekulativa pseudokonst inte heller har så mycket att tillföra arkitekturen.

Faktum är dock att dom gör anspråk, med stöd av politiker och kommunala tjänstemän, på att förvandla ett område där jag lever och verkar i.

SVT och DOX har välkomnade invaderat mitt hem i kväll. Dokumentären om Pablo Escobar och hans flodhästar. Jag inser med större tydlighet att vissa arkitekter med kons- och psykosocialpolitiska ambitioner har en del att lära.

Mats Löf sa...

Har egentligen inte tid men jag kunde inte låta bli.

En skiss på Stockholmsporten och Järva Begravningsplats.

http://www.discgolfpark.com/stockholmsporten_LIV.PDF

Anonym sa...

Skulle verkligen kännas som en välgärning om discgolfen (och dess envetna och distanslösa företrädare) försvann från Järva (eller varför inte jordens yta). Kan man inte respektera demokratins processer och ser det som "politiker och tjänstemän" gör som övergrepp kan man behöva få sig en näsbränna.

Mats Löf sa...

Jag noterar att någon anonym skriver ett inlägg som slår rekord i dumhet, okunskap och förvirring. Det är inte brottsligt att slänga ut sig dumheter speciellt med tanke på tidpunkten på inlägget men att önska en grupp av människor bort från jordens yta är ett hot. Kanske något som redaktionen borde titta på?

Jag blir så klart misstänksam att denna anonyma skribent tillhör den grupp som han/hon nämner (politiker, tjänstemän). Det är oroväckande.

Här här ett intressant inlägg om det vinnande förslaget i ett mer filosofiskt och politiskt perspektiv:
http://thefunambulist.net/2011/04/08/the-architectural-paradigm-of-the-upcoming-society-of-control-the-immanent-panopticon/#comments

MVH: Mats Löf, enskild person vars åsikter om Stockholmsporten är helt personliga och har inget att göra med den växande grupp av människor som spelar discgolf eller frisbeegolf som sporten också kallas.

Mats Löf sa...

I väntan på en reaktion.....kan jag bjuda på det "distanslösa" (för genaration 60+ gissar jag).

Jag är några år äldre än Jocke Berg i Kent. Men kunde Mårten Castenfors sitta i juryn så skulle säkert Jocke göra det med glans. Kents "Röd" är ett konstnärligt mästerverk jämfört med Stockholmssfärens vakttornetsillustrationsdoftande vision. (orealistiska visioner i pastellfärger där alla är glada och lyckliga och lejon kelar med antiloper)

MVH: Vega, bara del av ett konstverk och långsiktigt projekt, så jag kommet att fortsätta att mala på med min underhållning och genomtråkiga verklighetsförankrade kommentarer.

Mats Löf sa...

Eftersom den föregående hotfulla skribenten förde in den intressanta diskussionen om sambandet mellan Järva Begravningsplats och den demokratiska processen i denna tråd om Stockholmsporten så spinner jag vidare på det.

Ett oundvikligt faktum och samband är att före detta stadsarkitekten Per Kallstenius var juryns ordförande i båda tävlingarna. Herr Kallstenius uttalar sig i en tidsskrift från Stockholm Stad som jag precis upptäckte på nätet. Skriften heter ”Stockholm-stad i hållbar förvandling” Daterad 28 december 2010. http://issuu.com/marknadsmedia/docs/201012_stockholms_stad_highres. Där går att läsa att man i samband med förbifarten plötsligt upptäckte Granholmstoppen som ett område för den nya begravningsplatsen och att planeringen för start av begravningsplatsen på den sydliga sluttningen började 2008. 2008 fattades ett beslut av stadsbyggnadsnämnden att området för begravningsplatsen skulle vara väster om Granholmstoppen med undantag för en liten kil söder om toppen. Den södra sluttningen nämns inte i detta beslut. Hur beslutet har fattats att hela Granholmstoppen, tillika Järva Discgolf Park´s nyttjanderättsområde, ska bli begravningsplats finns det ingen dokumentation på. Demokratiskt?

Trotts att det vinnande förslaget föreslår en etapp 1 i sydost så verkar juryn vara inne på att förlägga första etappen i väster. Väldigt nära där förbifarten är tänkt att gå några meter över marken. Trotts att det finns möjligheter att dra den i betydligt mer bullerskyddat läge.

Tittar man på Stadsbyggnadskontorets sida, Bygg- och plantjänsten http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2006-16107&rid=49607&flg=0&subtyper=Kulturreservat,Start%20PM,Ej%20planlagt%20omr%C3%A5de,&plantype=Start%20PM, så verkar endast att det sydvästra området beröras av begravningsplatsen. Dvs området som förslaget LIV föreslog som första etapp 1.

Hur fungerar den demokratiska planeringsprocessen på Stockholm Stad?

Vega sa...

Var i globen i kväll. Den där som inte svävar. Såg muren byggas. Såg muren rivas. Ett svin svävade strax ovanför mej och jag insåg att det faktiskt finns genier.

Mats Löf sa...

Arbetsplanen för Förbifarten presenteras nu av Trafikverket och rent teoretiskt har man fortfarande möjlighet att påverka. Jag har inga större förhoppningar då redan samrådsprocessen var ett spel för gallerierna i skendemokratins tecken.

Låt oss slippa ett monument över idiotin där 50-talets betongsossar ingår ohelig allians med falska miljöprofeter.

Landbron över trafikplatsen är en katastrofal lösning. Stockholmssfären är något man spontant borde bli illamående av om man har något bondförnuft eller kunskap om arkitektur, konstruktion, konst, samhällsplanering eller känsla för Stockholm.

Mats Löf sa...

Jag fick ett brev från Trafikverket undertecknat av Riggert Andersson att jag hade möjligheten att lämna åsikter om arbetsplanen.

Jag har även fått ett brev av en en annan representant från Trafikverket som tackade för mitt bidrag till samrådsprocessen. Även har jag haft personlig kontakt med Riggert ett flertal gånger och andra på Trafikverket men jag har inte fått något konkret svar.

Riggert är förstås inte högsta hönset i hönshuset och vilka som är dom spattigaste tupparna vet inte jag . Men jag vädjar till att Trafikverket och Stockholm Stad lyssnar till det som är bäst för Stockholm....

Mats Löf sa...

Hade en givande dialog med två yngre kvinnliga representanter från Trafikverket på Tensta bibliotek som log generat när jag nämnde det vinnande förslaget om Stockholmsporten. Den stora ovalen med gångvägen blir naturligtvis inte av. Sfären är definitivt inte att tänka på. Det som utreds är en mindre cirkulär lokalväg. Dvs den stora trafikplatsen blir större, en dubbel cirkulationsplats där den yttre cirkeln samtidigt ska fungera som en enormt ineffektiv bullervall. Välkommen till Stockholm!

På frågan varför mitt bidrag till samrådsprocessen mörklagts var dom sympatiska representanterna förvånande. Dom hade inte hört talats om tanken att dra förbifarten i ytläge under E 18 och kunde inte se några direkta nackdelar med förslaget men höll med om fördelarna. En detalj ifrågasattes som berörde min skiss på lokaltrafiklösningen som jag nu åtgärdat: http://www.discgolfpark.com/stockholmsporten_LIV.PDF

Lokaltrafiken behöver nu inte gå igenom cirkulationsplatsen och en mer urban sammanlänkning skapas.

Kommer någon att bry sig?
Skeptisk.

Mats Löf sa...

Äntligen! Efter snart två år har jag fått ett svar från Trafikverket angående mitt förslag som jag lämnade in under samrådsprocessen. Jag fick även en ursäkt för att förslaget inte nämndes i samrådshandlingarna!

Svaret var lite vagt och angav inget konkret som skulle fälla mitt förslag som dåligt och ogenomförbart så jag försöker diskutera vidare för en Stockholmsport i tiden.

Här är mitt svar: http://www.discgolfpark.com/Trafikverket_svar_arbetsplan.pdf
Helt i transparensens anda!