onsdag, mars 24, 2010

Förnyat torg i Göteborg


Det är dags att dra till torgs igen, efter en vinter i gallerior och gillestugor. Och torgprojekten är många i Sverige just nu. Idag skriver Johannes Åsberg på Yimby Göteborg om planerna för Skanstorget i Göteborg. Åsberg skriver att här finns "stor potential här för blandstadsutveckling, i ett centralt läge som dessutom ligger strategiskt mellan Haga, Linnéstaden och Vasastaden".

Kanozi arkitekter (bilden) har gjort ett förslag där man sluter torgytan mot gatan. Förtätar staden och förtydligar torget. Men kanske också avskärmar och sluter alltför mycket? Det är en känslig sak det där med att bygga på torg. Det finns en liknande problematik i förslaget för Slussen i Stockholm. För tio år sedan ville stadsbygnadsborgarråden i Stockholm Mikael Söderlund och Stella Fare bygga på Sergels torg, eftersom de bara såg torget som ett onödigt avstånd i staden. De fick medhåll från en del stadsbyggare.

Och hur skulle det vara om man ibland gjorde tvärtom. Rev upp ett litet torg i staden. När rev man senast ett hus för att bygga ett torg?

Andra torg på tapeten och under förändring: Stora torget i Gävle. Stortorget i Malmö. Stortorget i Visby. Stortorget i Östersund. Brunkebergstorg i Stockholm. Fler?

38 kommentarer:

arkitektstudent sa...

Jag tycker att det ser helt revolutionerande ut. Att bygga snarast!

johannes sa...

Det är ett knepigt läge och det finns väldigt många sätt att bygga på (Kanozi ger tre exempel) som alla har sina för- och nackdelar. Ansvarige planarkitekten verkar dock mer inne på DH:s linje - inga bostäder och parkeringsgarage i flera våningar under mark.

Vad gäller att riva för att få luft och ljus så bör man komma ihåg att tätorten GBG redan består av 70% grönytor, så fler öppna platser är kanske inte vad just den här staden behöver.

Men gyttret i Gamla Stan kanske skulle behöva rensas upp lite? ;)

Anonym sa...

Enligt vad jag lärt mig på KTH innehåller det här förslaget en sammanblandning av torg och gård som är grammatiskt felaktig.

Anonym sa...

Starkt argument, Åsberg! Göteborg består av 70% "grönytor", så därför bör Skanstorget bebyggas.

Försök att zooma in lite från den generalistiska och storskaliga nivån och se vad den specifika situationen har för förutsättningar. De allmängiltiga och "goda" lösningarnas tid är över, kan jag upplysa om.

Skanstorget som bakgård och oordnad plats har sina kvaliteter, både arkitektoniskt och socialt, speciellt i det prominenta läget. Utgå från dom.

"Stor potential för blandstadsutveckling, i ett centralt läge strategiskt mellan Haga, Linnéstaden och Vasastaden" låter som en copytext från en bostadskrämare som vädrar lättförtjänta övre medelklasspengar.

Anonym sa...

Ett riktigt dåligt förslag, torget försvinner samtidigt som tillskottet av nya hus blir marginellt. Allvarligt talat, hur svårt kan det vara?
Antingen behålls Skanstorget som en öppen yta, precis som idag. Klart. Eller så bygger man ett nytt kvarter på hela ytan mellan Skolgatan förlängning till Kastellgatan respektive Husargatans förlängning till Övre Husargatan. En liten triangel blir över mot Sprängkullsgatan, som räcker gott för att inrymma korvkiosk och uteservering och vad det nu mer kan vara som behövs. Krångligare är det inte.

johannes sa...

@ anonym 8:22: Varför så arg? Om du lugnar ner dig och läser en gång till så ser du att jag talade om förslaget att riva hus för att skapa nya torg, inte om en eventuell byggnation på Skanstorget.

Och om "blandstadsutveckling" för dig bara betyder att bygga dyra bostadsrätter för övre medelklass så har du en besynnerlig defintion på blandstad. För mig betyder det bl.a. att skapa social blandning i bebyggelsen.

Men tack för din upplysning om vilken sorts tid vi lever i, det är alltid intressant att höra självsäkra påståenden om hur Det Egentligen Är. Inte minst av någon som inte ens vågar stå för sina åsikter med sitt namn.

DJ sa...

@ Anonym 08.22. Vad menar du med att Skanstorget har kvaliteter socialt? Jag kan hålla med dig om att det finns arkitektoniska kvaliteter med att behålla torget öppet. Men jag är ganska trött på vänsterfolk som är emot utveckling/upprustning av sunkiga stadsmiljöer med motiv som att det är moralsiskt fel att köra bort a-laget osv. Om du nu tillhör den typen av trötta debattörer.

Anonym sa...

Välkommen till webben, Åsberg. Här får man acceptera mediets grundläggande förutsättningar och debattera friskt med både anonym och till synes icke anonym. Att försöka plocka moralitetspoäng genom att framhålla sin ickeanonymitet är smått reaktionärt i sammanhanget.

Jag skulle gärna debattera med er yimbyiter under ickeanonymitet, men det är inte värt det. När man ser den socialt handikappade rabiata attityd och intellektuella ohederlighet som ni uppträder med på er egen hemmaplan och tyvärr även i andra fora förstår man att det gäller att passa sig.

De mest sällsynta sociala kvaliteterna i våra större städer idag är mångfald, tolerans och tillgänglighet, i begreppens alla betydelser. Den "trötta debatten" håller jag gärna liv i. Stad skall byggas med den utgångspunkten, då kan den få en mängd olika fysiska uttryck, allt efter sammanhang och behov.

johannes sa...

Det nuvarande Skanstorget har framför allt ett värde för bilägarna som bor runtomkring (medelklass?) som kan ställa sina bilar där. Men det kan man kanske se som en "social kvalitet".

Om man som Anonym 8:22 tycker att Skanstorget har kvaliteter som "bakgård" så är det ju konstigt att man motsätter sig bebyggelse utmed Övre Husargatan (som skulle förstärka bakgårdskaraktären).

Inget hindrar heller att ett kringbyggt torg fortsätter vara "oordnat" om man nu vill det. Det är ju bara för Parkförvaltningen och Gatukontoret att ignorera platsen så kommer den säkert att förfalla på ett "arkitektoniskt intressant" sätt.

Ett annat alternativ är att inspireras av Eriksbo Torg eller varför inte Esperantoplatsen (men utan att försöka köra bort skejtarna).

@ anonym: ta ett djupt andetag...

Anonym sa...

Tack för det inlägget, Åsberg. En bättre illustration av den yimbynormala debattnivån kunde vi inte få.

johannes sa...

@ anonym: Varsågod :)

Men nu är vi alla nyfikna: Hur ser ditt förslag för Skanstorget ut?

Anonym sa...

Om man skulle lägga huslimporna parallellt skulle det bli lite som i Hökarängen (Stockholm). Jag tror det skulle kunna ge platsen mer storstadspuls än vad det här förslaget gör. Två plus för gestaltningen: ett stort för den stora uppstickande kuben och ett litet plus för den lilla kuben.

Nisse

DJ sa...

Naturligtvis så får man vara anonym på nätforum om man vill. Men det skulle underlätta om folk orkar undertecka med en signatur så man kan se vilka inlägg som tillhör samma debattör.

Dan Hallemar sa...

Och jag välkomnar diskussionen, den är intressant, men upprepar vad jag sagt tidigare: var vänlig och intelligent när du skriver här. Anonyma eller inte kan vi väl försöka se varandra i ögonen.

Egentligen är väl mängden grönytor eller öppna ytor i sig inte särskilt viktig som totalsumma, utan kvaliteten hos dem. Ibland blir de bättre av mer bebyggelse i närheten, men ibland föreställer jag mig att det kan uppstå nya intressanta platser genom att skapa öppna "rivningstomter". Som community gardens, till exempel. Jag skulle till exempel gärna se en sorts offentliggörande av bostadsgårdar till halvoffentliga platser, som man provat i Barcelona. Och som jag skrev om hos en kollega för några år sedan
http://www.arkitekt.se/s30970?part=body0

DJ sa...

Kanozis förslag är tveksamt. Risken är stor att det inte blir någon levande café-plaza. Platsen ligger ju i eftermiddagsskugga från Skansberget. Risken är då stor att man bara har fått ett trist förortstorg mitt i staden.

Det är bättre att basarrundeln får återuppstå, med café, korvmoj osv. Parkering minskas och torgytor anläggs. Det är inte säkert att det blir någon succé heller men då har man ju iallafall inte byggt fast sig i en dålig lösning som försvårar förändringar i framtiden.

Anonym sa...

OK. Jag skall försöka undvika att vara elak och korkad i fortsättningen och hoppas att Åsberg också kan möta upp Arkitekturs intellektuella standard.

I Ståkkhålm har begreppet "sociotoper" blivit ett verktyg i stadsplaneringen. Skulle vilja se en sådan analys av den skärningspunkt som Skanstorget utgör.

johannes sa...

@ dan: Absolut, min skepsis gällde mer att riva för att skapa öppna platser i en så gles stad som GBG (det är inte direkt Kowloon Walled City vi talar om). Vi har redan massor med öppna platser som skulle kunna tas i bruk som community gardens etc. De som ska använda de öppna platserna ska ju bo någonstans också... Men tänk om fler p-platser omvandlades till parker, lekplatser, odlingslotter etc. Det skulle verkligen utmana "trafikmaktsordningen".

Minns din artikel, den var väldigt bra. Det är verkligen tråkigt att innergårdarna kommit att privatiseras allt mer. Ofta ligger nog (en obefogad?) rädsla bakom inlåsningen. Men kanske är fler kvinnor och barn hemma dagtid i Barcelona än i Sverige vilket minskar risken för inbrott etc. Det vore intressant att ta reda på.

Alldeles oavsett så borde ju fastighetsägarens möjlighet att blockera gården gå att reglera juridiskt. Någon som vet?

Hans Hedlund sa...

Dan Hallemar, det känns ganska märkligt att du tar upp just Barcelona som ett exempel. Befolkningstätheten i Barcelona är ungefär femton gånger så hög som i Göteborgs kommun. Som du själv skrev i Arkitekten, svenska städer har sällan den där tätheten som skapar ett behov av parker inne i kvarteren.
Sedan var det väl inte ”halvoffentliga” miljöer i vedertagen svensk mening som hade skapats i kvarteren i Eixemple i Barcelona? Runt Skanstorget i Göteborg är det däremot ingen brist på ”halvoffentliga” miljöer inne i kvarteren, t.ex. finns det ett antal kvarter i Haga som sanerades på 80-talet med den uttalade målsättningen att skapa just ”halvoffentliga” miljöer inne på gårdarna, dit de flesta entréer är vända. Hur lyckat det blev kan var och en bedöma själv. Andra, något äldre exempel på ”halvoffentliga” gårdar, finns i det sanerade Annedal och på Nilssonsberg.
Det går naturligtvis att bygga bort hela Skanstorget om man vill det. Svagheten i det förslag som Arkitektur visar är inte att det bygger bort torget, utan att det bygger bort en så liten del av torgytan att det inte löser någonting, utan bara skapar nya problem.
Det vore intressant om de som hävdar att just Skanstorget är socialt och arkitektoniskt viktigt kunde precisera vilka kvaliteter som skulle gå förlorade om torget byggdes bort. Den Trötta Debatten skulle genast framstå som något piggare om vi fick veta hur dagens utformning av Skanstorget bidrar till mångfald, tolerans och tillgänglighet, i begreppens alla betydelser. Och det vore kul om Johannes Åsberg & co inte vore så okritiskt glada över alla nybyggnadsprojekt i Göteborg, utan kunde kosta på sig att kritisera sådant som faktiskt är riktigt slarvigt tänkt och slarvigt ritat, underexploaterat och halvhjärtat, och som kostar mer än det smakar för alla inblandade.

Anonym sa...

Dan Hallemar: "Förtydligar torget"!? Anonym 2010-03-25 07.43 har förstås alldeles rätt i att det här inte är ett torg utan en gård. Det behöver man inte ha gått på KTH för att se - vem tror arkitekter att de lurar när de kallar saker vid fel namn (utom dig då :)). Nämn ett fungerande torg i en innerstadsmiljö beläget i den inre vinkeln mellan två nybyggda hus som står och sladdrar utan att relatera till den omgivande bebyggelsen? Som Anonym 2010-03-25 10.38 konstaterar ska man antingen bygga fullt eller inte alls på den här platsen. Men det finns ett alternativ till den lilla triangelplatsen han/hon beskriver (som blir helt ok men trots allt är i skugga efter två-tre på dagen), och det är att bygga kvarteret fullt ut, men följa Husargatan och istället lämna ett tillräckligt stort avstånd till kvarteret i söder för att få en solbelyst fasad, och på så sätt få ett utmärkt läge för både någon liten marknad och uteserveringar, för den som gillar sånt, med utblickar mot berget, uppför Kastellgatan och ut mot Husargatan. Jämför med Brunnsgatan 200 m söderut, inte stadens vackraste "torg" precis men just därför värt att nämna, det är populärt, att det är fult beror på utformningen av byggnaderna med stora P-garageinfarter på båda sidor, märkliga nivåskillnader osv, och på trafikkontorets förkärlek för väldigt stora gräsrefuger, annars hade det lätt funnits fler än den idag enda serveringen. Som sagt, hur svårt kan det vara, varför börja krångla till det med löjliga lamellhus mitt i stan?

Peter Sörensen sa...

Intressant diskussion och tänkvärda synpunkter tycker jag. Men skippa käbblet. Det är bara trist.

Inget av Kanozis förslag känns i mina ögon varken bra eller ens genomtänkta. De skapar ingen angenäm eller inbjudande rumslighet, bidrar inte till platsen och förmår inte ansluta på något bra sätt till den befintliga bebyggelsen.

Istället ser de ut som de pliktskyldigt utkastade huskuber som vi sett i övermått sett det senaste decenniet.

Jag är inte arkitekt men i grunden tror jag nog att anonym 07.43 att detta i grunden är feltänkt. En sammanblandning mellan torg och gård som försöker bli lite av både men som i realiteten blir ingetdera. Detta tycker jag man känner i magen.

Vore kul att höra samme skribent komma med ett aletrnativt förslag. För visst borde det vara enkelt att komma med något mera kunskapsunderbyggt?

Det känns som att man skulle kunna skapa ett ganska intimt och trevligt torg av ytan framför den solbelysta avskurna fasaden på hörnet. Med en, kanske högre, mer arkitektoniskt gestaltad pendang i hitre änden som formerar torgrummet. I Kenozis förslag har man låtit bebyggelse kliva in på denna yta, vilket känns olyckligt.

Gör man så kan istället skapa två irreguljära, kringbyggda kvarter av det som Kenozi gjort torg av.

Skissa, skissa, skissa. Och visa bilder på liknande, bra utnyttjade platser på annat håll. I eller utanför Sverige. Just skissandet måste få ta tid.

Varför inte bjuda in till en öppen skisstävling på nätet? Öppen för alla. Även lekmän. Lite som ett datorprogram med open source.

10 000 kr till de tre bästa förslagen. 50 000 om någon lyckas pricka det som blir det slutgiltliga förslaget.

Det tror jag skulle kunna bjuda på massor av oväntat bra förslag.

Ibland förefaller det vara en idémässig hämsko att vara "i branschen".

johannes sa...

@ hans hedlund: "Okritiskt glad"? Jag tycker som sagt att det finns för- och nackdelar med alla olika förslag som varit uppe, ditt förslag var det bästa hittills IMHO. Jag tror inte Kanozi skulle ha ngt emot att rita det heller men det hade nog varit ännu mer orealistiskt under nuvarande förhållanden (den koleriskt konservativa stadsplaneringsdiskursen). Men det får de väl själva svara på.

@ Anonym 9:44: Bra idéer (om än i en onödigt aggressiv spåkdräkt).

@ peter: Bra synpunkter!

Erik sa...

Ju mer jag nu tittar på Kanozis förslag ju bättre tycker jag det är. Vid en snabb blick kan jag hålla med om kritiken om en yta som varken blir torg eller bebyggelse.
Men det blir ju faktiskt en avskild torgmiljö bakom dessa huskroppar, upp mot den fina miljön vid Skansberget. En miljö som avskärmar en trist gatumiljö.
Samtidigt får Husargatan en tydligare stadsmiljö; för Skanstorget idag är ju inget torg utan ett oförklarligt hål, det tror jag de flesta som passerat håller med om.
Kanske kunde man göra det till ett kullerstenslagt torg och med landskapsarktiektur signalera aknytning till fästningen från 1600-talet. Vidare ljussätta Skansberget bättre.
Byggnaderna mot gatan kan dessutom göra gatumiljön trevligare, då husen mot Annedal ju är massiva block som skapar en rätt steril miljö.

Sigurd sa...

:-D
Här var det amatörernas afton.

"Ibland förefaller det vara en idémässig hämsko att vara ´i branschen´". Ja, för stadsbyggnad är ju den enklaste sak som vilken borgare som helst kan kludda till. Varenda människa vet JU hur saker och ting ligger till, egentligen.

Varifrån kommer detta kunskapsförakt och denna infantila veta-bäst-attityd? Snälla, locka inte hit yimbyiterna. Vet verkligen redaktör Hultin vad det sprids för dynga i hans utrymmen?

johannes sa...

@ hans hedlund: btw, läs gärna våra yttranden om olika nybyggnationsprojekt i GBG, så får du en bättre uppfattning om hur "okritiskt glada" vi är - http://gbg.yimby.se/yttranden/

Linus sa...

Sigurd/Alvar/Howard Rouark/Stourley Kracklite/Pär Eliaeson/Anonym:
Vad menar du egentligen? På vilket sätt tycker du att Kanozis förslag är ett bra exempel på arkitektkårens särskilda kunskap om stadsbyggnad? Eller menar du bara att folk utan arkitektutbildning ska hålla tyst och tacksamt ta emot allting som ritas av arkitekter, och att Arkitektur borde censurera inlägg av icke-arkitekter?

DJ sa...

Sigurd, alla vet bäst när det gäller stadsbyggnad, eller hur? Varför känner du dig så hotad av Yimby? Om du själv besitter massa specialistkunskaper så är det väl bara att ösa på med kloka analyser av platsen i fråga.

Anonym sa...

Jag tycker som Sigurd, det blir nog finast om en riktig arkitekt får känna efter & skissa sig fram till den lösning som platsens själ vill ha. Är man inte nöjd med Kanozis skiss så finns det två andra kontor i Göteborg, White och Wingårdhs.

Pär Eliaeson sa...

Det vore klädsamt med lite moderation här.
Varför har ni förhandsgranskning när ni ändå släpper igenom aggressiva förolämpningar och anklagelser mot namngivna personer? Seriösa nätforum ser till att stävja sånt.

Till de anonyma paranoida: OM jag skriver här, så skriver jag under eget namn. Om ni ser spöken är det era personliga problem.

Linus sa...

Den enda här som verkar vara paranoid är Pär Eliaeson. Eliaeson driver en egen blogg, så alla som besväras av att lekmän och yimbyister får komma till tals kan söka sig dit istället. Detär säkert ett seriöst nätforum utan anonyma inlägg, där bara etniska arkitekter får komma till tals.

Anonym 2010.03.25 10.38 sa...

Kanozis förslag har förutsättningar att kunna bli nästan lika spännande och dynamiskt som Guldhedstorget.
Med endast två små lameller lyckas Kanozi göra Skanstorget osynligt från Sprängkullsgatan – Övre Husargatan, och dessutom bygga för Husargatans mynning så att Haga skärmas av från det större sammanhanget. Samtidigt blir nybyggnadsvolymen den minsta möjliga, och om de nya husen ska inrymma bostadsrätter kommer det i praktiken att bli omöjligt att bygga mer på platsen i framtiden. Den ”torgyta” som återstår får som redan påpekats en oklar status någonstans mellan en privat gård och en allmän plats, vilket förslagsställarna har försökt kompensera genom att möblera den med vår tids tecken för det goda livet, cafébord.
Förslaget visar kort sagt på ett förtjänstfullt och tydligt sätt hur ett antiurbant stadsbyggande som för överskådlig framtid minimerar Skanstorgets potential kan åstadkommas med relativt små medel. Med minsta möjliga byggnadsvolym skapar alltså Kanozi både gleshet, oklara ansvarsförhållanden och försämrade samband och rörelsemönster. På det sättet är det ett mycket effektivt och ekonomiskt förslag.

DJ sa...

Pär Eliaeson. Ett råd i all välmening. Du har profilerat dig som arkitekturkritiker genom att vara arg och gnällig. Du har en viss stil. Och den stilen avslöjar dig även när du använder andra signaturer. Du har använt samma sorts smileys, du har skrivit att du bor i Johanneshov osv. Så spela inte dum. Du förstör bara din trovärdighet genom det här tramsandet på nätet.

När det gäller sakfrågan. Ja det finns ett gäng bra kontor i Gbg som kan skissa mycket bättre än amatörer. So what? Processen är öppen, det ändå amatörer som skall dömma förslagen i samråden. Och sedan i byggnadsnämnden.

Som arkitekt betackar jag mig från Eliaesons trista attityd gentemot en organsiation som Yimby. Tack vare dem så har stadsbyggnadsdebatten lyft ett par pinnhål i både Gbg och Stockholm. Tack vare dem så får man reda på vad som är på G i städerna.

Jan Jörnmark sa...

Vill ogärna förstöra Sigurds påskhumör genom att smutsa ned de finare delarna av den digitala rymden, så jag skrev en egen Skanstorgskrönika här istället:

http://gbg.yimby.se/2010/03/kronika-evighetsmaskinen_833.html

Sigurd sa...

Här är man inblandad i en spännande identitetskonspirationsterori, minsann! Verkar som om en del har stirrat lite för länge in i sina datorskärmar och behöver lite frisk vårluft som omväxling... Förresten DJ, du som är så websynsk: kan du tala om för oss bakom vilka anonymiteter Johan Johansson och Claes Sörstedt gömmer sig?

Jörnmark: du behöver inte oroa dig. Du är antagligen snart betald medarbetare på Arkitektur, så förtjust som redaktionen verkar vara i yimbypopulismen. Och innan vi vet ordet av så har du tagit över Åke E:son Lindmans position som hovfotograf med dina tekniskt fulländade och estetiskt finkänsliga arkitekturbilder.

Sakfrågan: det är naturligtvis utmärkt med en passionerat stadsbyggnadsintresserad allmänhet och då är Yimby en tydlig exponent. Men, ni är alltför låsta ideologiskt och stilmässigt för att vara intressanta i ett bredare perspektiv. Och ni måste inse var gränsen går. När ni själva börjar rita stadsplaner och planillustrationer blir det bara löjeväckande. Men, det är väl en del av samtidens DIY-kultur, från Timell-effekten och framåt. Den senares backlash ser vi runt omkring oss hela tiden, jag hoppas innerligt att vi aldrig går så långt att vi släpper även stadsplanerandet till amatörerna. För mig är det en tidstypisk infantilitet: oförmåga att erkänna auktoritet och distanslös narcissism. På det området är Yimby en exponent i särklass.

Bara en amatör tror att det går att hosta upp ett stadsplaneförslag i ett bloggkommentar. Och dessutom är det en professionalitetsfråga: vår kunskap är inte gratis. Ge mig ett fett arvode, så skall ni få se på fan! På en punkt har yimbysarna i närheten av rätt: Kanozi är inte riktigt den begåvningsreserv som bör operera i det aktuella känsliga läget och det syns med mer än önskvärd tydlighet på deras förslag. Där har vi ett annat associerat problem: arkitektkårens skakiga kompetens blåser upp de självbelåtna amatörernas egon. Många gånger finns det inte mycket auktoritet att respektera.

Signatur sa...

Det pågår en viktig debatt om Slussen i Stockholm - varför är inte bloggen med där i stället?

Johanna sa...

Utan att förringa den här diskussionen så undrar jag var arkitekterna är nånstans i diskussionerna kring alla infrastruktusatsningar? Nu aktuella Förbifarten i Stockholm och Ostlänken t.ex?

KB sa...

Det gjorde du rätt i.
Jösses, om det här är signifikant för debatten inom den svenska arkitekturen förstår jag varför, nästan, allt de gör blir så j-a galet...

DJ sa...

@Sigurd. Hmmmm... "distanslös narcissism" skrev du om Yimby. När du nämner det, det är nog därför man känner igen Pär Eliaesons inlägg så lätt, hans narcissism skiner igenom oavsett vilka signaturer han använder.

Anonym sa...

Det behövs parkeringar. Så låt bli Skanstorget!