torsdag, mars 11, 2010

Arkitektur nr 2 - Ledare: Slussen som möjlighet


Ledaren för nya numret finns här >>> PDF.

8 kommentarer:

gardebring sa...

Konstruktiv ledare. Me like! :)

Ylva Larsson sa...

Bra!

En litet utvik kommer här; Jag skulle vilja se en mer direkt kontakt mellan byggnader och vatten. Den norrvända kajen kan bli trevlig om den klimatskyddas och fylls med caféer och en foajéliknade miljö = en långsträkt läsesalong...kanske. Härifrån kan det sol- eller kvällsbelysta Gamla Stan med kaj avnjutas.
Jag förstår inte det sköna i placeringen av rampen mellan dammande spår och Söderled. Eller är det en tillgänglighetsanpassning. Kan någon förklara?

Zoé sa...

Tack Olof för en bra ledare om Slussen. Du har lyckats påverka min syn på den nya Slussen i positiv riktning.
Men snälla - "debattörer som bygger sin karriär på att tycka-illa-om" - låt bli med sådana kommentarer.
Själv är jag inte tillräckligt insatt i debattörernas jetset för att riktigt kunna förstå vad eller vem du menar.
Tacka i stället alla som tidigare har kritiserat Slussenprojekten. Det är kanske tack vare dem som
det senaste Slussen förslaget är såpass OK, som du verkar tycka.
Utan dem skulle vi kanske leva med Pontviks förslag (eller ett annat) idag.
Hur skulle det kännas?
Själv tycker jag generellt att vi inte är tillräckligt kritiska i Stockholm och Sverige.
Definitivt alldeles för långsamma - se bara hur Norra Stationsområdet har lyckat smyga sig fram till nuläget under 10 år!
Visst - många tycker illa om, få är riktigt kritiska. En bra kritik relaterar frågan i ett större sammanhang och framför en nyanserad bild om problemet med både positiva och negativa synpunkter, lite som i din ledare.
Tyvärr, när man försöker vara kritisk och ifrågasätter stämplas man ofta som "tycka-illa-om" debattör. Det är därför så få vågar!
Så kom igen, nedvärdera inte den stockholmska arkitekturdebatten, kritisera den gärna istället så att nivån höjs!

Anonym sa...

Zoé har rätt i att, beroende på hur saker utvecklar sig, debatten kan ha tvingat fram en nivå som successivt blivit bättre och som kan komma allmänheten till del. Men vad som inte blivit bättre i paritet med utvecklingen på arkitektsidan är handläggningen från SBK. Avslutningen av terrassen mot öster, taket på bussgaraget med alla husen på framför KF-huset, är fullständigt oacceptabel (eller har 1970-talets slentrianmässiga 45º-vinkel plötsligt blivit rumsren???) och av ett slag som en planhandläggare inte ska acceptera utan ställa krav på bearbetning av.
Husvolymerna som sådana framför KF-husen är fullständigt obearbetade vilket är oacceptabelt på första parkett i en huvudstad. Det hela kommer sig av att hela partiet väster om nuvarande Slussen är en fullkomlig innovation i planen vilket planförfattarna knappt insett själva – maskerad som ”en oskyldig liten utväxt” på det stadsrum som nuvarande slussen med brilliant konstnärlighet mutat in sedan decennier. Partiet är ett stort projekt i sig och borde behandlas som ett sådant och inte som några friggebodar vilket nu är fallet. Greppet är inte medvetet missledande utan ett förbiseende av SBK själva som inte inser vidden och omfattningen av detta avsnitt i det framlagda förslaget. Självmål kort och gott, en hel stadsdel utformad med vänsterhanden - i svea rikes absoluta mitt! Detta får inte passera!

Anonym sa...

Det är roligare att säga nej!

Anonym sa...

Än att..? Eller menar du "blonds have more fun" eller något?

Anonym sa...

Det är större att avstå!

Anonym sa...

Ursäkta anonym 2010-03-25 08.31. Du uttrycker dig väldigt otydligt. Det är roligare att säga nej än vad? Det är större att avstå än vad?