tisdag, december 09, 2008

Åmans sorti

Efter ett tips i september började Färgfabrikens styrelse utreda påstådda konstigheter i konsthallens ekonomi. Och om det inte hade varit för att Jan Åman - nyligen mottagare av Kritikerpriset 2008 - i oktober tackade ja till uppdraget att efterträda Johan Staël von Holstein i Kulturrådet, hade säkert det mesta återgått till det normala trots revisionen, som vanligt. Men Kulturrådsjobbet blev istället början på slutet. Eftersom Åman och Färgfabriken sedan starten mottagit 12,7 miljoner i ekonomiskt stöd från Kulturrådet och risken för jäv verkade hög, började en mer intensiv bevakning än tidigare. Aftonbladet och Martin Aagård hittade först kopplingar mellan Maths O Sundqvist, hans lånade miljard som fick Carnegie på fall och Färgfabriken Norr, och veckan därefter konstaterade man att mycket av Jan Åmans expansiva privatkonsumtion hade gått via den varseldrabbade och kronofogdefrekventerade Färgfabriken. Efter konsthallens styrelsemöte i måndags, avgick alltså Åman både från chefposten och samtidigt självmant från Kulturrådsposten. Den fullständiga ekonomiska genomgången blir klar i januari. Annars kan man fram till den 27:e februari skicka en sina idéer till Färgfabrikens kommande Stockholmsutställningen 2010, max 2 A4-sidor - här. Pristagarna får - äran. [SvD + DN + P1]

Inga kommentarer: