tisdag, december 16, 2008

Arkitektur - nr 8


Innehåll nr 8

6 x Bostäder/Six different kinds of residential buildings:
Cord Siegel & Pontus Åqvist: Brf UrbanaVillor, Malmö/Housing, Malmö.
Ingrid Sommar kommenterar
Joliark: Brommahöjden, Stockholm/Housing, Stockholm.
Tomas Lewan kommenterar
ArkitektBolaget: Kv Limnologen, Växjö/Housing, Växjö.
Matilda Stannow kommenterar
White arkitekter: Hamnhuset, Göteborg/Housing, Gothenburg.
Olof Hultin kommenterar
Murman Arkitekter: Studentbostäder, Stockholm/Housing, Stockholm.
Kristina Grange kommenterar
Sweco Architects: Nysäter, Mölnlycke/Housing, Mölnlycke.
Peder Alton kommenterar

Arena: Yung Ho Chang/interview
Claes Sörstedt: Intervju med en kinesisk pionjär. Interview with the Chinese pioneer.

Om Stadens Samband/Connecting the City
Lars Marcus: Nyheter från ingenstans/News from Nowhere.
Mikael Askergren: Den felande länken/The missing link.

Park i Klarälven/Park in the Klarälven River
Sweco Architects: Sandgrundsparken, Karlstad/The Sandgrundsparken Park,
Karlstad. Dan Hallemar kommenterar på sidan 77.

PS
Böcker/Books: Fun City, E4 staden, E4:an mot för mot, Jørn Utzon Logbook vol.IV: Prefab och Biographies and Space.
Kolumn/Column: Katarina Rundgren om samtalet. About the conversation.

Inga kommentarer: