tisdag, september 06, 2011

Slussen i den politiska vågskålen


Ikväll håller bjuder den så kallade Café Blom-gruppen, som gjort sig kända som hårda kritiker av de liggande slussenförslagen, in till en hearing om Slussen i Stockholm på Moderna Museets under rubriken "Sista varvet?". Intressant nog inleder den nya Moderna Museet chefen Daniel Birnbaum, som en liten vink om museets närmande till den urbana och arkitektoniska samtiden. I rollen som djävulens advokat ser vi arkitekturkritikern Wilfried Wang, som granskar det liggande förslaget från sin plats som samtidshistorisk kritiker från utlandet.

Det liggande slussenförslaget ska upp till beslut i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige i höst.

Den senaste veckan har den politiska polariseringen slutet det liggande Slussenförslaget i bitar. Socialdemokraterna deklarerade att man vid en valvinst kommer att riva upp förslaget. Detta efter en tre timmar lång debatt där man slog fast att förslaget är "undermåligt". Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin kallade Nya Slussen för "vår politiska generations största misstag". "Oansvarigt", läxades Socialdemokraterna upp av finansborgarrådet Sten Nordin (M).

De politiska kollegorna i Stadshuset kommenterade. Erik Slottner (KD): "Vi vill sätta spaden i jorden och förfasar oss över omsvängningen av S". Regina Kevius (M): "Vi vill fortfarande ha så bred enighet som möjligt, så nu snackar jag med partiernas gruppledare". Mark Klamberg (FP): "Förslaget är en bra kompromiss som ger både trafiklösning och vattenvyer". Christer Mellstrand (C): "Vi står fast vid förslaget. Det är grönare än tidigare och ger båtburen kollektivtrafik till Slussen". Stella Hamrin (V): "Vänstern är emot detaljplanen sedan länge. Vi ligger nära S:s nya ståndpunkter." Mats Lindquist (MP): "I stora drag är vi med på liggande förslag, men tar slutlig ställning nästa vecka."

Kevius tal om bred enighet är intressant, och doftar inte samma kategoriska ilska som Sten Nordin. Men alliansen har två mandat mer än oppositionen och med MP med på båden så kanske enigheten trots allt är halvbred.

De synpunkter som lämnats in till stadsbyggnadskontoret under utställningen kommer att sammanställas och redovisas för politikerna i stadsbyggnadsnämnden i höst när nämnden fattar beslut att godkänna detaljplanen. I slutet av 2011 kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om detaljplanen. I höst kommer kommunfullmäktige besluta om detaljplanen. Därefter detaljutformas Slussen, inom ramen för detaljplanen.

5 kommentarer:

Herbert, Tingesten sa...

Den som har satt sig in i frågorna vet att (s) inte har mycket på fötterna i sakfrågorna. Märkligt att de gör det här till valfråga — de kommer att bli slitna i stycken på punkt efter punkt i debatterna och avslöjas som både grundligt desinformerade och benägna att kapas av små särintressegrupper.

Gefundenes Fressen för alliansen.

Nalle Puh sa...

Tidellipom, tidellipom, tidellipom. Hm. Jag ser en stor grop. En jäättegrop. Om Stockholm kliver i den gropen så kommer dom aldrig upp igen. Tidellipom.
(Var det Tage Danielsson som sa att man ska gräva gropar åt andra, inte åt sig själv?)

Erik sa...

Jag är en vän av diskussioner och demokratiska processer. Men den här Slussenprocessen är ju mer komplex än New Yorks planer för minnesplatsen och byggnationen efter 9/11.

Jag är uppvuxen i Stockholm och tyckte aldrig något särskilt om platsen i min ungdom, varken positivt eller negativt. Det var en plats där man drog förbi. Hur detta nu kan vara den främsta platsen för diskussioner för vår huvudstad övergår mitt förstånd. Den kommer sannolikt fortfarande vara platsen man passerar när man ska till eller från Gamla stan till eller från till exempel Medborgarplatsen.

Dick Urban sa...

Anonyme Herbert ger svepande omdömen men han framför inga argument. Se den förödande analys som gjorts av av trafiklösningen av Tor Edsjö och Berndt Lindgren och den utförliga analys som Eva Björklund gjort av bristerna när det gäller tillänglighet (framfört på MM-mötet 6/9). Det är mycket hoppingivande att S och V tagit intryck av sakliga argument och nu går på återremiss av hela Slussen-förslaget. Dick Urban Vestbro

Herbert, Tingesten sa...

Alla har ju inte ett lika coolt namn som "Dick Urban" i verklgheten. Vad argumenten beträffar så kan du läsa dem på min blogg och på yimby.se, som båda kör serien "Slussenmyter".

Där tillbakavisas bl a en del av Tor Edsjös "förödande" argument. Berndt Lindgren, som driver Slussenkramarbloggen "Slussen punkt Nu", påstår precis som Edsjö att det inte skulle gå att vända bussar. Enligt Trafikkontoret så går det visst att vända bussar genom en U-sväng vid brons norra landfäste. Bussvändning förekommer dock inte normalt utan bara om man sätter in ersättningsbussar i händelse av att tunnelbanan skulle stå helt stilla.

Edsjö, som också finns bland undertecknarna av diverse "Bevara Slussen"-upprop om jag inte missminner mig, påstår sedan att bussfilerna inte är "genomgående" och med det menar han att andra fordon kan korsa dem i gatukorsningarna. Så fungerar det dock på alla andra ställen i staden och givetvis även vid Slussen idag.