fredag, november 19, 2010

Ingen förordad i planerad forskningsanläggning i i Lund

Lund ska få en ny forskningsanläggning, vid Brunnshög i nordöstra Lund, Max IV och bjöd in fyra arkitektlag till ett parallellt uppdrag. Nu meddelar arbetsgruppen att man "avstår från att helt förorda något av förslagen"

Snöhetta hade den bästa "profilbyggnaden", FOJAB den flexiblaste lösningen, Grimshaw hade löst hållbarhet och koppling till det gröna medan 3xN om man får tro juryns utlåtande verkat ha minst kvaliteter. Lunds Universitet "jobbar nu vidare med att ta tillvara goda idéer och fastställa sina behov."

Så här såg förslagen ut:

Snøhetta.

Grimshaw i samarbete med Tengbom och GBL.

3xn i samarbete med Jeppe Aagaard Andersen.

FOJAB arkitekter i samarbete med Li Xinggang.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Egendomligt. Varför anses det bästa förslaget ha "minst kvaliteter"..?

Anonym 2 sa...

Bäst på vilket sätt? Flest cirkelbågar?

Anonym 1 sa...

Placeringen är känslig, höglänt vid norra infarten till Lund. En sådan här anläggning behöver inte synas/är svår att låta synas då skalan är ohanterlig. Snöhettas förslag är ur den synvinkeln sämst då anläggningen där appostroferas olyckligt och till en fakstiskt klumpig helhet.
Inte heller Grimshaws i o f s eleganta gestaltning av en väldigt synlig anläggning är något tillskott. Ett flygande tefat vid infarten till en småstad - vem blir lyckligare av det?
Fojab behöver inte kommenteras.
3xn är en traditionell variant på hur man genom att upprepa en form skapar de rum man behöver och samtidigt bryter ner skalan i anläggningens helhet - väldigt skickligt och vackert. Anläggningen skulle vara dett stort tillskott för staden Lund på detta vis. En sevärdhet, ett kanske kaspersalinpris och/eller Siennapris. Man skulle kunna invända att greppet är utrymmeskrävande, men det gäller enbart under den begränsade tid det är motiverat att hålla annan bebyggelse på avstånd. I en förlängning kan 3xn's utformning likväl som övriga integreras i tätare bebyggelse - och på ett intressantare vis.

Anonym sa...

Enligt den ansedda tidskriften "Rum" har juryn eller någon valt Fojabs plan och Snöhettas utseende. Låter som en beställares våta dröm.
Och va kul det ska bli att komma ner till Lund och se en gigantisk pryl i landskapet - till förmån för våra norska kollegors fortsatta berömelse. Tack Snöhetta!
Gör något riktigt dumt, bli berömd, dö förvirrad. Det är vår tid i ett nötskal. Vilken tid...