måndag, oktober 20, 2008

Det kalla krigets former


För två veckor sedan meddelade Tengboms att de faktiskt tackar nej till att rita den svenska paviljongen till Expo 2010 i Shanghai. Uppdraget går därför till nästa kontor av som deltog i tävlingen som blev en upphandling: Sweco. Medan den svenska staten inte riktigt verkar vet varför man vill vara i Shanghai 2010, bara att man nog bör befinna sig där, är det intressant att uppmärksamma Victoria & Albert Museums utställning (25 sept - 11 jan) Cold War Modern: Design 1945-1970. Oftast definieras efterkrigstidens kalla krig genom Kubakrisen, Berlinmuren och militära övningar i Centraleuropa. Men, storpolitik blev också kulturpolitik och lika gärna lätt som man kan placera Ray & Charles Eames, George Nelson, Paul Rudolph, Buckminster Fuller i det konsumtionsglada amerikanska 50-talet, var de också aktörer i ett propagandakrig. I samband med utställningen publicerar Lars Müller Cold War Confrontations av de amerikanska huvudakpersonerna från tiden; Jack Masey och Conway Lloyd Morgan. Masey som var chef för United States Information Agency mellan 1951 - 1979, var beställaren av projekten, som Fullers geodesiska dom för 1956 utställning i Kabul eller Davis, Brody och Chermayeffs struktur till Expo'70 i Osaka[ovan]. Nedan: The Berlin Tunnel och sovjetiska hyllningar till 100 års jubileet av Lenins födelse, i huvudsak bara synliga för amerikanska satelliter och spionflyg. Mer Östmodernism: 1 + 2.

Inga kommentarer: