torsdag, november 15, 2007

Få anslag till arkitekturforskning

Formas forskarråd har i dagarna fördelat 491 miljoner kronor till forskning för en hållbar utveckling. De beviljade arkitekturforsknings-projekten kan konstateras vara försvinnande få. Som vanligt, frestas man tillägga.
Till dem som trots allt kan gratuleras hör Catharina Dyrssen vid Chalmers, som får drygt fem miljoner fördelade på tre år för att undersöka trafikala landskap inom aktuella stadsutvecklingsprojekt. Michael Edén får ett engångsanslag om knappt 130 000 kronor för att undersöka former för samarbete mellan forskning och praktik. Och Nina Ryd, även hon vid Chalmers, får 1,6 miljoner kronor fördelade på två år för att forska kring byggherre- och arkitektsamverkan i tidiga skeden.
Totalt inkom 1 250 ansökningar. 14 procent av dem beviljades anslag.

Inga kommentarer: