tisdag, september 11, 2007

En kort och kommande Triennal i Oslo


Årets Arkitekturtriennal i Oslo är extremt kort. 27 september till 5 oktober. NAL (den norska motsvarigheten till Sveriges arkitekter) arrangerar med Gary Bates (bild ovan, intervju i Arkitektnytt) från Spacegroup som curator. Tema: Culture of Risk.
[Bonus - en Areanaintervju med Gary Bates, Gro Bonesmo och Adam Kurdahl från Spacegroup i Arkitektur nr. 3, 2004 >>> PDF]

Inga kommentarer: