fredag, november 06, 2009

And the winner is...
Peter Rich Architects blev World Building of the year i den pågående World Archietcture festival i Barcelona för deras Mapangubwe Interpretation Center i Sydafrika. På bilden flankeras Peter Rich bland annat av superjuryns ordförande Rafael Vinoly (längst till vänster) och WAF-generalen Paul Finch (längst till höger).

En ganska typisk vinnare i årets festival, de bästa och intressantaste projekten har varit de som har närmat sig såväl frågor om kultur som hållbarhet. De projekt som har sett bra ut på bild har fått hård konkurrens från mer inte riktigt så fotogeniska projekt som vill förändra och understödja platsen som de byggs på. Och det var också vad Peter Rich sa i sitt tacktal att han kommer att fortsätta att försöka göra skillnad för de som behöver det.

I det här projektet som ligger i Mapungubwe national park har landskapet varit utgångspunkten, såväl vad gäller material som form. Den lokala befolkningen har undervisats i byggnadstekniken under projektets gång och kommer att kuna använda den i sina byar framöver. På platsen ska man visa upp den lokala historien och utbilda folk i hur det här tvåflodslandskapet blivit till och dess ekologi.

Juryn tog i sitt val utgångspunkt i projektets råhet, dess ovilja att göra sig till, men också i just dess relation till kultur, landskap och framtiden för de som bor i regionen.

Uppdaterat: Juryn avslöjade senare att de projekt som låg närmast segern var Bras Basah Mass Rapid Transit Station i Singapore av WOHA architects och man höll också landskapsprojektet från Turenscape högt för dess "inlevelsefulla kvaliteter och styrkan i utförandet". Det i sin tur stärker känslan av att det finns en ganska utbredd längtan efter de grundläggande kunskaperna inom arkitekturen, stadsbyggandet, ekologin, relationen till den befintliga kulturen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Farbröder, farbröder, farbröder och så en - farbror.