måndag, april 07, 2008

Rica Talk Hotel prisat på nytt


Som flera gånger sagts – det finns många priser. Nu har Rica Talk Hotel, Rosenberg arkitekter, fått Glasbranschsföreningens Glaspriset 2008. Enligt juryn utnyttjas bland annat skickligt ”glasets potential för att maximera variation och differentiering i byggnadskroppens uttryck".
Hotellet har tidigare fått Stockholms Hembygdsförbunds Byggnadspris 2006 och Ljuspriset 2006.

Inga kommentarer: