måndag, april 21, 2008

Om 740 dagar


Den första maj 2010 öppnar Expo2010 i Shanghai. Medan flera länder redan förra året har klarat av sin arkitekttävling, har Sveriges tillsatta kommittée (SOU) med Carl Cederschiöld som ordförande avvaktat tills nu. Alla aspirerande utställningsarkitekter har till den 4:e juni på sig för att lägga ett anbud på förfrågningsunderlaget. Det finns alltså stor potential att låta den tveksamma traditionen fortsätta från Sevilla 1992 (paviljong: Alenius, Silfverhielm, Åhlund - utställning: Hans Alfredsson) och Hannover 2000 (paviljong: Greger Dahlström - utställning: Leon Lewandowski). Sveriges Arkitekter har uppmärksammat att den förväntade tävlingen har uteblivit och uppmanade förra veckan kommittéen att tänka om.
Andra paviljonger i Shanghai: Wojciech Kakowski, Natalia Paszkowska and Marcin Mostafa: Polen (bild ovan), Heatherwick Studio: Storbritannien, Foster & Partners: UAE, Buchner Bründler: Schweiz, Jacques Ferrier: Frankrike.

1 kommentar:

Peter sa...

Carl Cederschiöld m fl hävdar ju, trots kravet på inlämnad idéskiss, att det inte är en fråga om arkitekttävling. Man redovisar heller inte kvalifikationerna på dem som ska bedömma idéskisserna. Det är öppenbart att vad SOU än tänker ska representera sverige - så är det vart fall inte arkitektur.

Klokt och passade kanske ?

Låt oss gå vidare och stänga arkitekturmuseet, skapa en konstruktör/fastighetskötare/arkikitekt-light utbildning och planera huvudstaden via stadsmuseet / samfundet St Erik.

Siste man tar med sig flaggan!