onsdag, april 02, 2008

Om hopp i Hebron

Svenska Arkitekter utan gränser har hunnit med imponerande mycket sedan verksamhetsstarten hösten 2006. I Sverige har utställningen Hemlös i Göteborg varit det projekt som väckt mest uppmärksamhet. Internationellt uppmärksammas framförallt samarbetat med Hebron Rehabilitation Committee, som sedan tillkomsten 1996 mot alla odds lyckats restaurera hela 800 byggnader i Hebron. Vilket i sin tur skapat 4 000 jobb.
Om detta höll arkitekten Joanna Heilig en lika kunnig som besjälad föreläsning på Arkitekturmuseet, Stockholm, i går kväll. För er som missade den visas på museet utställningen Hoppet i Hebron – Kulturarv mot alla odds, fram till den 11 maj. Omskakande, trots det lilla formatet. www.arkitekterutangranser.se

Inga kommentarer: