måndag, april 07, 2008

Nationalmuseum renoveras


Det var under stort pådrag som Nationalmuseum kallade till presskonferrens på måndagsförmiddagen. Orsak: Förestående ombyggnad och renovering av nationalmuseibyggnaden, ritad av Schinkel-adepten August Stüler och invigd 1866.
Kulturministern var där. Rådet för arkitektur, form och design (RAFD) var där. Fastighetsverket var där. Och hela personalstyrkan var där, eftersom den inte kunnat informeras på något stormöte om regeringens sprillans nya beslut.
Beslutet innebär att Fastighetsverket ska göra en förstudie om hur den 150 år gamla byggnaden med tillhörande annex kan renoveras och uppdateras. Uppdraget innefattar alltså inte någon översyn av det museets sedan länge aviserade tillbyggnadsbehov, för sådant som stadigt växande samlingar.
Nationalmuseums chef Solfrid Söderlind valde diplomatiskt att kommentera både detta, och det faktum att RAFD föreslaget Arkitekturmuseet ett utökat formuppdrag med att konsekvenserna nu ska analyseras.

Förstudien ska vara klar i april 2009 och renoveringen starta 2011. Under ombyggnadsperioden kommer Nationalmuseums samlingar och verksamhet att finnas ute i landet genom samarbeten med framförallt länsmuseer och kommunala konstmuseer som har de ljus- och säkerhetsförhållanden som passar samlingarna.

1 kommentar:

Erik sa...

Vilken revolution (gäsp), och tillbyggnaden kommer väl inte att synas alls i denna kulturskyddade miljö. Varför händer allt intressant i Skåne och Danmark just nu? Till exempel:

http://www.shl.dk/pages/objectview.aspx?pageid=5&mainmenu=1&lang=2&id=132

http://www.arcspace.com/architects/lundgaardtranberg/rt/rt.html

http://davidreport.com/blog/200703/shopping-center-by-gert-wingardh/