torsdag, april 03, 2008

Helgjutet till Henning


Många priser finns det och ett av dem – Svenska Fabriksbetongföreningens Helgjutet – har just tilldelats Henning Larsens Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.
Priset syftar till att ”uppmärksamma de helgjutna lösningarnas möjligheter att skapa god arkitektur, nydanande konstruktionslösningar och rationellt arbetsutförande” och delas ut för tredje gången. Till Uppsala Konsert & Kongress bland annat för att ”den platsgjutna betongen har utnyttjats på ett förtjänstfullt sätt genom de stabiliserande trapphusen samt för avväxling av de excentriska bärlinorna” och för att ”helgjuten betong har varit grunden för de publikt framträdande hårdbetonggolven - sidenmatt i entréplanet och klarrött i salongernas foajéer”, som det står i juryutlåtandet.

2 kommentarer:

Pär Eliaeson sa...

Och hårdbetonggolven sprack tämligen omgående, kan man tillägga.

Danyal sa...

ja..
Huset liknar numera redan en sliten polenfärja. Det beror inte på arkitekten kan jag dock tillägga.