fredag, februari 04, 2011

Med fokus på staden


Idag, fredag den 4/2 öppnar en utställning om stadsbyggnad på det idoga Arkitekturgalleriet i Stockholm (Munkbron 3). Det är en grupp kring Kjell Forshed (Brunnberg&Forshed) som ligger bakom. Utställningen kallas "Rum och ansvar" med underrubriken Sju frågor om stadsbyggnadskonst. Som bostadsarkitekt i över 45 år är Forshed idag troligen landets mest erfarne inom gebitet, och i högsta grad en auktoritet värd att lyssna på. Som en röd tråd genom hela hans verksamhet går en plädering för den låga, täta och småskaliga staden. Sju ledord är Kontinuitet, Exploatering, Blandning, Anpassning, Hållbarhet, Integration och Integritet.

1 kommentar:

E sa...

Ett åttonde ledord borde infogas: anakronismer

De kvalitetsprogram som i detalj dikterar verkligheten för oss som skall omsätta planen till byggda hus är värda en egen granskning.

Jag hade för ett antal år sedan det tveksamma nöjet att försöka omsätta kvalitetsprogrammet för Lomma Hamn (Planpriset 2004) till samtida arkitektur.

Läs särskilt inledningen där det talas om Lomma-identitet.
Lomma är en kommun som haft mer än ett tegelbruk kan jag tillägga.
Läs sedan avsnittet om putskulörer och träfasader sid 10, man kan ju hålla sig för skratt.

Detta är dålig arkitektur på mer än ett plan. Det finns en ovilja att göra research gällande byggnadstradition i området och en vilja till någon slags renässans-pastisch i formspråket. Om detta är vad som krävs av en planpris-vinnare blir jag bekymrad.

Därtill är planen visserligen låg, men inte tät som de själva hävdar, vilket fick byggherren att själva förtäta planen i etapp 2, klar fördel.

Läs själva:

http://www.lomma.se/download/18.34b2e98512d7f59252480006522/Kvalitetsprogram%2Bf%C3%B6r%2BLomma%2BHamn%5B1%5D.pdf