onsdag, januari 16, 2008

Knôkfullt på Wingårdhs vernissage


Knôkfullt, var det i går kväll då Röhsska museet i Göteborg hade dubbelvernissage för utställningarna Frozen Moments - en utställning om design i film och Gert Wingårdh – Åtta hus.

Vann mediekampen om uppmärksamheten gjorde utan tvekan Wingårdhs-utställningen, där presskonferensen besöktes av ett 40-tal journalister från press, radio och teve.
Utställningen visas som bekant för att det i år gått 30 år sedan Gert Wingårdh startade egna kontoret. Men den som vill ha en historisk tillbakablick hänvisas helt till katalogen (design Henrik Nygren). Åtta hus, fokuserar i stället (den relativa) samtiden och framtiden utifrån ett antal nyckelbegrepp som ”kropp” och ”lust”. Projekten Citadellbadet, VillAnn, Glaskasten i tyska Marl, Kajplats 01, bostadshus på Arabiastranden i Finland, House of Sweden, tyska Müritzeum och Musik- och teaterhuset i Jönköping presenteras alla med modeller – alla i samma skala – och materialprover att känna på, utöver sedvanliga ritningar och foton. Dessutom kommenterar GW mycket personligt sina val, både genom text och bildkonst.
Pågår till 27 april och kommer sedan till Stockholm och Arkitekturmuseet.

Frozen Moments lyfter för övrigt fram hur designföremål, som vespor, walk mans och textil, använts för att stärka och förtydliga rollkaraktärer i tolv utvalda filmsekvenser och sker i samarbete med Göteborg Film Festival. En kul idé, väl värd att utveckla och bygga vidare på – gärna till nästa filmfestival.

Inga kommentarer: