torsdag, januari 31, 2008

Den europeiska landskapskonventionen


RAÄ har lämnat sitt förslag till genomförande i Sverige av den Europeiska landskapskonventionen - Europarådets (ej EU:s råd eller Europeiska Rådet) strategi för bevarande/förvaltande av det europeiska landskapet. RAÄ förslår att Sverige fortsätter processen man har påbörjat (konventionen är signerad idag) och lagstiftar om den. Dokumentation [via K-Blogg.] Ovan - Sättra, Norrtälje.