torsdag, januari 17, 2008

Betsky styr Venedigbiennalen 2008

Förre NaI-direktören Aaron Betsky har utsetts till curator för årets arkitekturbiennal i Venedig. Tema: Out There. Architecture Beyond Building och utställningsperiod 14 september-23 november.
Betsky har fallit biennalen i smaken redan tidigare. Som curator för Nederländerna gav hans insatser pris för bästa nationella paviljong år 2002.
Det senare är en ära som hittills aldrig vederfarits de nordiska ländernas paviljong, där ansvaret för utställningen alternerar mellan Sverige, Finland och Norden. Paviljongen däremot, omnämns ofta som en av Giardinis (utställningsparkens) bästa. Månne förändras detta i år, då utställningen i sin helhet ägnas paviljongens upphovsman?

Inga kommentarer: