tisdag, november 16, 2010

Stora Wäsby Learning from Vegas


Adeln, ofta anklagad för att plöja i gamla fåror tänker nytt i Stora Wäsby längs E4an. För att finansiera restaureringen av sin allé, som sedan länge genomkorsas av E4an har man byggt två digitala träd vid motorvägen, invigning idag tisdag. Carl de Geer, markägare i tolfte generationen för Stora Wäsby Slott låter förklara att "de 16 meter höga stålträden ska läka ihop ett fyrtio år gammalt sår, då E4:an skar sönder Stora Wäsbys 300-åriga allé på 60-talet. De nya stålträden binder ihop lindallén visuellt och intäkterna från reklamen ska delvis bekosta nya, riktiga lindar längs allén som börjar få ålderskrämpor."

Träden är ritade av PS arkitektur.

4 kommentarer:

Britt Marie Trensmar sa...

Tanken på att skära av en 300-årig allé med en motorväg låter så brutal att det gör ont i hjärtat. Otroligt att det genomfördes. Hur tänkte de? Hur kunde de?
Med det hårdhänta utgångsläget känns "trädskyltarna" sympatiska. Det finns en tanke bakom, förankrad i en beaktansvärd historia.
Dessutom - hur fula brukar inte skyltar längs våra vägar annars vara? Jag tycker dessa är sirliga och dekorativa. Skulle vara intressant att se dem i verkligheten. I proportion till bilarna i bilden ser de anslående stora ut. Undrar hur man skulle uppleva stålträden stående vid dess stam?

Dan Hallemar sa...

De ska finnas upp nu, så man kan åka förbi och se. Skalan blir ju en helt annan när man rör sig fort. Det är lite kitschigt, men ett ganska talande möte mellan samtiden och kulturhistorien.

Britt Marie Trensmar sa...

Instämmer helt med dig!

Peter sa...

Se bilder från alléträden här:
http://www.psarkitektur.com/projekt.php#115