fredag, september 25, 2009

Stor bredd på Oyster seminarium


I fredags hölls årets stora landskapsarkitekturseminarium Oyster på ett fullsatt Nalen i Stockholm. Seminariet lyckades väl fånga in samtidens landskapsarkitekturs olika angreppssätt på samtiden. Med ämnen som poetisk magisk naturrealism i stadsmiljö (Gross Max), upptågsmässiga konstinstallationer (John Körmeling), rädda krympande städer (KCAP och Alle Hosper), smarta trädgårdsidéer (Claude Cormier) och hållbara stadsmiljöer (Stig L. Andersson).

Mest tappade hakor orsakade kanske John Körmeling (klädd i blå bilmekaniker stass). Han presenterade sin märkliga naiva offentliga konst och sitt tivolilika projekt Happy Street som är Hollands paviljong vid Världsutställningen i Shanghai 2010.

Men också KCAP:s och Alle Hospers imponerande lågmälda arbete i den ryska staden Perm fascinerade. Claude Cormier var inspirerande så länge han höll sig till den mindre skalan med sitt "en idé per projekt". Gross Max slog ett rimligt slag för de små platserna i staden med sin vilja att blanda det rationella med det romantiska och deras Pottersfield Park vid Tower Bridge tycks som ett bra exempel på ett samtida angrepp på stadens platser.

Bilden: John Körmeling på Nalen med projektet "Living free on top" (1999) på taket till tullhögkvarteret i Rotterdam, ett dutch colonial house med smak av amerika vänder sig västerut.

Inga kommentarer: