tisdag, september 08, 2009

Sju utvalda projekt för hållbar stadsutveckling


Delegationen för hållbara städer har valt ut sju stadsbyggnadsprojekt som ska utredas vidare för att få del av de 340 miljoner som regeringen avsatt för hållbar stadsutveckling.

Hösten 2008 tillsatte regeringen Delegationen för hållbara städer. De skulle enligt uppdraget "kraftsamla för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling, både i Sverige och utomlands." Delegationen har till sitt förfogande 340 miljoner som ska gå till "stadsbyggnadsprojekt, som bidrar till förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan samt underlättar svensk miljöteknikexport".

De sju nu utvalda projekten är Hållbart Linköping 2.0. Lund – den hållbara kunskapsstaden Brunnshög. Malmö – hållbar stadsutveckling Malmö från öst till väst. KB Kreativiteten, Kängurun 21. Stockholm – Stockholm Järva. Umeå – Åliden den hållbara kulturstadsdelen. Växjö kommun – projekt Vikaholm.

I Linköpingsprojektet ingår till exempel en förnyelse av det välkända kollektivhuset Stolplyckan (bilden) som ska " omskapas i modern form, där social trygghet och samvaro kombineras med sunda, resurseffektiva lågenergihus och god miljö." Och ett projekt som kallas "Nya Ryd", där skolan i invandrardominerade Ryd omvandlas till en "modern och mångfunktionell skola med tillgänglighet för alla under större delen av dygnet", med barnomsorg, bibliotek, restaurang och föreningar.

74 projekt hade sökt stöd. Den kompletta listan på dem finns här.

Inga kommentarer: