torsdag, september 17, 2009

Slussensamtal


Från senaste numret av Arkitektur: Ett steg framåt - ett rundabordssamtal mellan Spencer de Grey från Foster+Partners, Svante Berg från Berg Arkitektkontor, Lars Marcus, forskare KTH, Martin Schröder, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret samt Dan Hallemar och Olof Hultin, tidskriften Arkitektur. Finns här: PDF.

1 kommentar:

Anonym sa...

Efter rivningen av Klara består Stockholm av ett antal överlagrade planstrukturer OCH ett antal generationer överlagrade trafiksystem. Den helhet alla drömmer om finns till viss del i det som är kvar av dessa gamla system och i det sammanhanget är Slussen som den ser ut i dag ett omistilgt monument.
Vad Svante Berg & Co företräder är förortens revansch. Stockholm ligger försvarslöst och avfolkat. Vem bor längre vid Mosebacke förutom Antonia? Tror ni hon kommer att kedja fast sig vid betongen nere vid Slussen när grävskoporna kommer rullande? Nej, och det vi sålunda erhåller blir en anonym, konstlös och historielös pseudomiljö för förbipasserande att vara nöjda över. Vad som saknas i Stockholm är en trovärdig översiktsplan där även de historiska värdena ges rättmätigt utrymme. Lagstiftning i stället för trädkrameri - går det? Uppehållande raseri, lagstiftningsraseri, i väntan på att någon bosätter sig igen innanför tullarna som bryr sig om den stad vi har. Stadsmiljöer av Slussens slag går inte att konstruera. De är formade av trafikslag som inte längre finns: Ånglokens, ångfartygens och bryggarhästarnas tid (jo, en stor del av trafiken i Slussen när den var ny var hästdragen). Det är en stad som flertalet röstberättigade i Stockholm i dagsläget inte vet något om och därför av oförstånd kommer att medge bortrivandet av.
Men Lars - det är ju jättefint det här med Nouvel och hans (frus) jippo. Kära någon - vi har ju sett detta så många gånger redan: Ytor stora nog för flygplatsändamål där människor ska "va". Svara mig: varför finns inte längre takträdgårdarna på Sergel City? Har det med orättvisorna i världen att göra? Eller har det att göra med att fotbollsplaner en trappa upp inte genererar urbant liv och att det tagit femtio år för mänskligheten att inse detta? (men alltså: nu har flertalet av oss insett). Det är tappert att försvara Nouvels (frus) takträdgårdar. Tappert - ord saknas sedan.
Ett tips: Ta hand om Slussen i stället. Gör ett vackert bussgarage där det i dag är mörkt nerpissat och deprimerande. Er analys av de oacceptabla trafikflödena genom karusellen är oacceptabel. Alla som har sina vägar härförbi kan det perfekta vägvalet beroende på mål och väderlek. Det är en anläggning som saknar tekniska brister eftersom det inte finns någon definition på bättre eller sämre här. Surealistiska rörelsemönster är surealistiska - varken bra eller dåliga, riktiga eller felaktiga. Om man som Spencer de Grey har ett London att ge och ta av då kan man riva av ett teknikhistoriskt monument för att få en stadsdel att fungera bättre. Men varför ska vi riva Slussen? För att Antonia ska få närmre till kondisen på Järntorget (som hon givetvis aldrig besöker - vem sitter där utom gamla tanter som undertecknad...).