måndag, september 14, 2009

Bostäder in i norden


Två av våra nordiska kollegor, Arkitektur DK och finska ark, har i sina senaste numret närmat sig bostadsfrågan. Danskarna har mycket att välja på och konstaterar lakoniskt i sin ledare att "vi har identifierat några av de bästa och mest intressanta bland de alltför många huslådorna som den senaste tioårsperioden har manglats ut i Danmark".

De finska kollegorna konstaterar att det byggdes bättre hus när landet var fattigt på 1950-talet. Men presenterar ändå några husprojekt som de anser står emot trenden att bara tjäna så mycket som möjligt på varje lägenhet.

Inga kommentarer: