tisdag, januari 04, 2011

Bostadsföretag som samhällsbyggare

Från den 1 januari i år trädde en ny lag i kraft, den slår fast att kommunala bostadsbolag bolagen ska kombinera affärsmässiga principer med samhällsansvar.

I en nyligen utkommen rapport noterar Gunnar Blomé, forskare vid Malmö Högskola "bostadsföretagens viktiga roll som samhällsbyggnadsaktör". Som ett exempel pekar han på det allmännyttiga bostadsföretaget MKB i Herrgården i Malmö. Blomé har på uppdrag av Boverket (som en del i Boverkets rapport "Socialt hållbar utveckling, pdf) analyserat ekonomiska effekter av sociala åtgärder Fisksätra i Stockholm och Herrgården i Malmö.

Det där samhällsansvaret är intressant, och i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet hävdar de allmännyttiga bostadsföretagens VD Kurt Eliasson, med stöd i rapporten att "det finns ekonomiska vinster (för bostadsbolagen) att hämta i sociala insatser i landets bostadsområden."

Forskaren Gunnar Blomé slår också fast att "för att nå företagsekonomisk genomförbarhet och hållbar positiv områdesutveckling bör insatser i storskaliga bostadsområden främst inriktas mot att återställa bostadsmiljön istället för storskaliga förnyelseinsatser."

Bostadsföretag är samhällsbyggare. Upplåtelseformer spelar inte bara roll för den enskilde individen utan också för samhällsbyggandet utanför bostaden. Det präglar staden.

Inga kommentarer: