torsdag, januari 27, 2011

Nästan alltid felkalkylerat

En rapport från Riksrevisionen kritiserar väg-och järnvägsbyggandet i landet. Särskilt det senare blir nästan alltid dyrare än vad kalkylen lovar. Man har granskat 28 projekt klara mellan 2005 och 2008. Kostnaderna överskreds med 55% av budget i genomsnitt. Anledningen är dock svårlokaliserad på grund av dålig uppföljning av projekten. Det gör det svårt att dra lärdomar. Det är förstås svidande kritik av en hantering som kostar miljarder. Att det sedan sällan går att köra tåg enligt tidtabell på rälsen är förstås lök på laxen.

4 kommentarer:

Henrik sa...

En av anledningarna till att det är så svårt att kalkylera torde väl vara att varje projekt i den storleken är så pass unikt. Det är ju betydligt enklare att räkna på bostadslåda A76 framför ett större infrastrukturprojekt.

Anonym sa...

Henrik, du vill antyda att arkitektbranschen är lika korrupt som infrastrukturbranschen men mer lättkalkylerad? Rubriker de senaste åren pekar (asfaltkarteller med mera) åt motsatt håll.
Däremot kan man se en parallell i fråga om arkitekternas illustrationer: En kontroversiell byggnad är alltid ca 55% mindre på arkitkektperspektivet än i verkligheten.

Henrik sa...

Anonym, pratade på intet sätt om karteller eller liknande. Bara det att de projekt som de stora byggdrakarna genomför inom t.ex. bostadsbyggande är långt enklare att kalkylera "rätt" på, detta då man gjort det ett stort antal gånger tidigare. Ta valfritt infrastrukturprojekt i större storlek så är det så unikt att det inte går att dra några slutsatser från tidigare byggen. Sen att det handlar om oligopol är väl en del av vårt upphandlingssystem (vilket inte fungerat).

Anonym sa...

Henrik,

Jag både förstår och inte förstår. Helt okunnig om väg- och brobyggnad är jag faktiskt inte. Och om det är något som förefaller mig förutsägbart och ensartat så är det alla mil av asfalt och banalt förutsägbara vägbroar vi har runt om i landet. Låt vara att geotekniska förutsättningar och kvalisort på fyllnadsmassor varierar...
Intressant vore att veta hur stor del, av alla extraräkningar som anläggningsentreprenörerna skickar till de ofta publika beställarna, som motsvaras av verkliga merkostnader. Det är ju inte enbart den som du påpekar "unika" verkligheten som är svårbestämbar utan i lika hög grad, eller högre, sättet att beskriva och analysera den på...