torsdag, december 23, 2010

Redaktionen väljer – 2010


Valåret 2010 går mot sitt slut. Åtta nummer av Arkitektur har kommit ut. Här är redaktionens val bland de projekt vi presenterat. Vi kommer tillbaka 2011 och önskar alla våra läsare, på blogg och papper, en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Olof Hultin:
Moderna Museet, Malmö, Tham Videgård Arkitektkontor (Arkitektur 1/10)
En ombyggnad som kan ses som antingen brutal eller djärv, men med arkitektduons omisskännliga säkerhet i tonträffen.

Kv Ankaret Malmö, Kim Utzon Arkitekter (Arkitektur 2/10)
Hyresrättsbostäder som visar hur Malmö med dansk hjälp vågar gå bortom den trygga svenska vardagsvaran.

Villa T, Nacka, Thiel Arkitekte (Arkitektur 4/10)
En villa som skiljer ut sig i villafloden med ett konceptuellt anslag som blir både funktionellt och platsanknutet.

Gullmarsstrands hotell & konferens, Gullmarsstrand, White och Per Bornstein (Arkitektur 5/10)
Förnyelse och ombyggnad med detaljskärpa och spirituell anknytning till badortens traditioner.

Skivfilteranläggning, Göteborg, KUB Arkitekter (Arkitektur 5/10)
Trivial uppgift som lyfts till oanade höjder av en engagerad arkitekt och dito beställare. Kasper Salinvinnare!

Matlda Stannow:
Fifth Avenue Shoe Repair, butiksinredning, Stockholm. Guise (Arkitektur 1/10)
Formsäker flagship store som med enkel elegans förstärker det svenska klädmärket Fifth Avenue Shoe Repairs skräddarsydda själ.

Förskolan Matildelund, Kumla. SWECO Architects Örebro (Arkitektur 3/10)
Med säker hand har denna förskola fyllts av finurliga rum för alla sina lekande, nyfikna, glada, pyssliga, trötta, hungriga och fnissiga barn – och pedagoger.

Skivfilteranläggning, Göteborg. KUB arkitekter (Arkitektur 5/10)
En sofistikerad oval form som förtydligar den storskaliga reningsprocessen och blir ett mäktigt tillskott vid havet av reningsbassänger vid Gryab.

Bennets Bazaar, Malmö. Jaenecke Arkitekter (Arkitektur 6/10)
Med hjälp av dessa bokaler, som andas förfinad brutalism, förändras vardagen i det offentliga rummet i Rosengård. Konceptet bör kopieras.

Galleri Örsta, Kumla. Claesson Koivisto Rune Arkitektkontor (Arkitektur 8/10)
Stark och god eftersmak ger mötet mellan konst och arkitektur i det vita galleriet som sjunkit ner i Örsta-myllan.

Dan Hallemar:
Liljeholmstorget, Stockholm. Nivå landskapsarkitektur (Arkitektur 4/10)
En uppdatering av det klassiska förortstorget, med tilltro till torget som identitetsskapare och uppehållsplats.

Bennets Bazaar, Malmö. Jaenecke Arkitekter (Arkitektur 6/10)
Ett arkitektoniskt tillägg till Rosengårdsmiljön som genast skapade en ny given samlingsplats, på vardagar liksom under Ramadanavslutningen.

Stortorget, Gävle. Andersson Jönsson (Arkitektur 7/10)
Den bästa svenska nya torggestaltningen sedan Kalmar stortorg. Konsekvent och med en uppdatering av utemöbleringen som kommer bli stilskapande.

Fritidshus Hamra. Morten Johansson (Arkitektur 7/10)
Lågmält och nördigt på ett sätt som bara en arkitekt som älskar sitt projekt kan göra det.

Citytunneln Malmö. Malmö stad, Metro arkitekter m fl (Arkitektur 8/10)
Ett imponerande stadsbyggnadsprojekt, men också starkt och fint i såväl arkitektur som konstnärlig gestaltning. Kommer att omforma Malmö minst lika mycket som Västra hamnen.

2 kommentarer:

Anders Norén sa...

Stortorget i Gävle blev väl tjusigt till slut, men det slutgiltiga omdömet bör vänta några år. Utförandet har nämligen stora brister vad gäller trafiken:

- Avstängningen av Nygatans norra körbana på två kvarter förbi torget gör att bussarna måste göra två snäva S-svängar som dels skulle få en planerare på Skånetrafiken att gråta blod och dels leder till frekventa incidenter med felparkerade bilar. (Nygatan är huvudstråk för regionalbusstrafiken västerut och i direkt anslutning till S-kurvorna finns två kluster av uttagsautomater, dvs. felparkeringsgenererare.) En robust trafiklösning ska tåla ett visst mått av mänskligt beteende (dvs. slarv) utan att problem uppstår.
- Avstängningen av Nygatan leder dessutom till långa, och för kunden dyra, omvägar för taxitrafiken till och från Stortorgets taxistation eftersom det inte längre finns någon möjlighet att vända runt esplanaden.
- Antalet cykelparkeringar har reducerats kraftigt. Innan ombyggnaden var parkeringssituationen för cyklar så ansträngd att cykelställen fylldes före 10.00 (dvs. redan innan butikerna öppnat). Risken är att Stortorget drabbas av total parkeringsanarki framåt våren. (På fotot syns en cykel lutad mot ett träd i bildens nedre vänstra hörn. Där fanns tidigare långa rader av cykelställ.)

Det förefaller ha varit så att man prioriterat att besökarna i stadens butikscentrum i första hand ska använda bilen samtidigt som bilprioriteringen maskerats som en omtanke om de gåendes välbefinnande. Ett resonemang som känns mer 1960 än 2010, om man säger så...

Dan Hallemar sa...

Ja torg är svårt att bedöma kvaliteten helt på i ett slag. Förhoppningsvis är Gävle stad öppna för nödvändiga förändringar, en offentlig plats ska ju förändras med tiden, den är inget konstverk.