tisdag, december 07, 2010

Nyjugend och upplösta gårdar i Hyllie


Nu kan man på webbplatsen Bo i Hyllie vrida sig runt i den första utbygnadsetappen av bostäder i Malmös största stadsbyggnadsprojekt Hyllie (byggstart januari 2012). 16 byggherrar ska ge området variation kring det man kallar "paradgatan" Hyllie allé. En genomgående karaktär verkar vara slutna fasader mot gatan, men upluckrade gårdar med radhus och viss brokighet, vilket åtminstone i plan ser lite fint ut. Anderssonskans Kalle 2.0? Kvarteret Korpen 2012?

Byggmästaren Otto Magnusson lovar något man kallar "nyjugend" (område sydväst) vilket åtminstone som ord är lite lockande. KF Fastigheter (område nordost) bygger en storgård, som tycks hämtad från det 1960-tal som man i Stockholms stad vill förtäta igen. JM sticker ut genom att redan i inledningen sin presentation av sitt stadsbyggnadsbidrag börja tala "generösa badrum". Så man vet var deras fokus ligger.

Nedan bilder på Nevstens Fastighets AB, stadsradhus och flerfamiljshus av Kamikaze Arkitekter och längst ner Roth Fastigheters projekt med Carsten Andersson arkitekter. Flera av arkitektkontoren och byggbolagen har ingått i en tvåårig Hylliedialog om områdets utformning och innehåll.


Inga kommentarer: