tisdag, oktober 05, 2010

Regeringsförklaring 2010

Inte mycket om stadsbyggande och bostäder i regeringsförklaringen, några smulor om infrastruktur, bostäder och hyresrätten:

"Sverige ska ha ett väl fungerande transportsystem. En attraktiv kollektivtrafik, ökad framkomlighet på väg och järnväg liksom bra kommunikationer som knyter samman stad och land. Regeringen har nyligen beslutat om en historisk infrastruktur-satsning på närmare 500 miljarder kronor fram till 2021. Denna satsning ligger fast. Därmed möjliggörs betydande investeringar i väg och järnväg under kommande år. Fler bostäder behöver byggas och hyresrättens ställning stärkas. Fler bostadstillfällen, inte minst för unga, skapas genom att uthyrning av privatbostad stimuleras."

Inga kommentarer: