tisdag, augusti 25, 2009

Stadsbyggnadsvision som gåva från Ax:son Johnson

I en reklamskrift för Väsby Kommun som delades ut med morgontidningarna i Stockholm idag kan man läsa att Ax:son Johnsonstiftelsen "i gåva lämnat ett förslag hur Väsby kan göra en resa från förort till stad". Skisserna presenterades av Peter Elmlund på Ax:son Johnsonstiftelsens projekt Urban City Research och är gjorda av arkitekterna Torbjörn Einarsson och Kjell Forshed. I Dagens Nyheter kan man läsa att "i Johnsonstiftelsens vision byggs 3000 nya bostäder i centrala Väsby".

Intressant, en privat stiftelse som ger bort stadsbyggnadsidéer till förortskommuner. Ax:son Johnsonstiftelsens ändamål är enligt stadgarna att "inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning". Men stiftelsen har länge också varit en aktiv deltagare i samhällslivet. En tidskrift och tv-program finns också i utbudet. Och nu alltså också konkret stadsbyggande.

Mer om gåvan här.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns många demokratiaspekter i detta. Att gå ut och presentera vidlyftiga politiska visioner med säljande bilder och miljöfernissa, och som något redan beslutat, är väldigt manipulativt. Att dessutom Antonia Ax:son är vice ordförande i kommunstyrelsen för fp gör det hela rätt osmakligt.
Göran

Valle sa...

Men samtidigt är det intressant att en privat stiftelse vill gå in och främja stadsbyggnad/arkitektur. Den höga nivån på projekt i Danmark kan sökas i - förutom alla duktiga arkitekter - att de har en mångmiljardstiftelse som går in och stöttar intressanta projekt. Det har diskuterats tidigare på detta forum. Om nu Ax:son Johnsons stiftelse är en sådan stiftelse med större samhällsvisioner för riket verkar kanske mer tveksamt. Men att kapitalister vill bidra till samhällsbyggandet är väl bra. Vi har en byggbransch med oligopolställning och motsvarande stora arkitektkontor som levererar åt dem, vilket standardiserar det svenska byggandet. Vidare en plan- och bygglag som ibland leder till kompromisser som i slutändan gör projekt till en rätt ljummen soppa. Fler aktörer kanske kan röra runt lite i grytan?

Anonym sa...

OvanifrånPerspektiv

Ingen som helst förankring blnad VäsbyBorna finns, eller har funnits för dessa tankar.
Enbart hos 3-5 politiker och tjämstemän - avlönade av skattebetalarna i kommunen.
, Peter E