måndag, augusti 31, 2009

Naturum i England


När Charles Barclays Kielder obsevatorium stod färdigt vände många blicken mot Kielder Water & Forest Park i Northumberland i nordöstra England. Nu har det 15 år långa arkitekturprogrammet resulterat i ytterligare sex vindskydd runt en sjö av bland andra Adjaye Associates och Studio Weave (bl a Robins hut, bilden). Tidigare finns här också James Turrells Skyscape och Softrooms Belvedere.

7 kommentarer:

Erik sa...

Men här på hemmaplan verkar det ju som att Naturum - dessa få "fria" arkitektoniska manifestationer på hemmaplan - blir betydligt mindre intressanta i framtiden. Regeringen vill kapa i budgeterna till nya Naturumbyggen. Den långa svenska traditionen att koppla ihop turism och naturvärden/-vården verkar är man inte intresserad av. Naturen ska finnas där och vårdas, men inte beses mer än nödvändigt tycks det.

Anonym sa...

Naturrum har blivit en bra marknadsföringsmöjlighet för arkitekturen. Å andra sidan har fenomenet även blivit en tendentiös sektor för några av de hungriga giganterna i branschen. Hugget som stucket ocn inte omistligt för flertalet av oss...

Dan Hallemar sa...

Vad det här projektet möjligen visar, kanske inte i sin omfattning, men i varje enskild del är att det kanske inte behöver vara ett stort fik, en jätteutställning med trädjur, utan bara kan vara ett litet snyggt tillägg, en kommentar till naturupplevelsen. Många små istället för som nu, två tre jättar.

Erik sa...

Det låter ju fint, om det är en skog eller en sjö man blickar ut över från byggnaden. Men att skära i budgeten i den första marina nationalparkens utställningsbyggnad verkar vara riktig dålig tajming. Folkbildning kring det marina livet borde vara prioriterat med tanke på utfiskningen i Kattegatt och Östersjön. Hur ska besöka se det rika marina livet i Kosterhavet? Kanske ska alla skaffa dykarcertifikat först?

Anonym sa...

Bra uppslag: Bredband och dykcert åt alla! Snacka om tillgänglighet! -väldigt myndighetsanpassat dessutom och möter säkert inget som helst motstånd på departementen - i linje med den reformering av Sverige vi alla gläds åt just nu!

Sven-G Hultman sa...

Ett naturum är egentligen inte en byggnad - det är en verksamhet med en byggnad som bas. Visst är arkitekturen viktig; men dess uppgift är att vara en plattform för verksamheten: inne i naturum en utställning och en programverksamhet, utanför en bred uppsättning med guidade turer (över eller under vattnet...), skyltning, självguidande stigar (numera även via mobil), dramatiseringar kring olika teman m.m. Att skapa förståelse för motiven för att bevara och vårda naturvärden är på sikt det viktigaste vi kan göra för den biologiska mångfalden. Det fysiska och legala skyddet är viktigt - men pengarna kommer bara fram om individer (och regeringar!) förstår VARFÖR det är viktigt - oumbärligt - för ett uthålligt samhälle.
Sven-G H

Anonym sa...

En annan reflexion man kan göra är att det verkar problematiskt med nomineringen till World Architecture Award för Whites naturum för Kosterhavet inom categorin "Future buildings – Culture". Future betyder väl ändå att byggnaden är tänkt att uppföras någon gång. Om nu regeringen nu slaktar projektet så blir det en vacker skrivbordsprodukt.