fredag, augusti 07, 2009

Knut Hamsun Center av Steven Holl invigt
Den 4 augusti invigdes Steven Holl Knut Hamsun Center i Hamarøy, Norge, i närheten av Hamsuns uppväxtplats. Museet har varit mycket omdiskuterat. De första skisserna visades upp för tretton år sedan.

Bygget har sedan dess legat på olika platser och en del av diskussionen har förstås gällt Knut Hamsuns koppling till nazismen. Hamsun var författaren som havererade politiskt och skänkte sin nobelplakett till Goebbles eftersom han menade att Nobel instiftat priset för att belöna "idealistisk" diktning, och ingen hade diktat så idealistiskt gott som Goebbles, menade Hamsun.

Steven Holl har själv sagt att "“I think that all those things, good and bad, can be shown in a museum dedicated to the life of one person. You can include that stain in the exhibitions. Life isn’t all clean. It has some messy corners”."

Träexteriören i Stven Holls bygnad säger sig ha hämtat inspiration från norska stavkyrkor och konceptet har Holl kallat "byggnaden som kropp".

Enligt den nosrska tidningen Morgenbladet har centret i alla fall lett till en "Deadwood-aktig optimism på Hamarøy", guldgrävare vittrar morgonluft, hotellnätter, turisminkomster vankas i Norges mest glesbefokade landsända.

3 kommentarer:

Anonym sa...

För bloggens läsare kan det vara av intresse med en något belyst bild av fenomenet Hamsund - exempelvis genom läsning av streckare i SvD 4/8 2009:
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_3302245.svd

Dan Hallemar sa...

tack för tipset. Annan läsning: Sigrid Combüchens bok Livsklättraren eller Ingar Sletten Kolloens böcker Hamsun. Svermeren (2003) och Hamsun. Erobreren (2004). Det är ett mångbottnat ämne.

Anonym sa...

I korthet kan problemet Hamsun för Norge jämförs med om exempelvis Strindberg här hos oss varit Nazist. Att Sven Hedin hade sådana böjelser är en annan parallell - men han är ju på inget vis en förgrundsfigur för oss i modern tid. Sålunda inte heller problematisk på det vis Hamsun är för norrmännen...