torsdag, maj 08, 2008

Vårutställningarna är här

Dags alltså, att ta fram almanackan och boka in HDK, KKH, Chalmers, Konstfack och Beckmans enligt följande:
9 – 11 maj, HDK, Grand Hotel Stockholm
13 – 25 maj, Konstfack, Telefonplan, Stockholm
15 – 19 maj, Forsbergs, Zinkensdamm, Stockholm
16 – 18 maj, Chalmers Arkitektur, Kårhuset, Göteborg
19 – 25 maj, Beckmans, Nybrogatan 8, Stockholm
23 – 25 maj, HDK, Elite Savoy Hotel, Malmö
24 maj – 8 juni, HDK, Göteborg och Steneby, Röhsska, Göteborg
29 maj – 8 juni, KKH Arkitektur, Galleri Mejan, Stockholm
Högskolan för design- och konsthantverk slår alltså på stort och presenterar sig i Sveriges samtliga tre största städer, en generositet man förstås skulle önska även från de stockholmsbelägna utbildningarnas sida. Tendensen från förra året med långsiktigt hållbar design lär i år ha förstärkts och flera av projekten är arkitektoniskt inspirerade. Ett HDK-projekt utgörs till exempel av flyttbara moduler för ett mer effektivt boende i staden och flera av Beckmans modestudenter lär visa arkitektoniskt uppbyggda plagg.

Inga kommentarer: