torsdag, maj 29, 2008

Samhällsbyggarpris till Uppsala


Det blev Henning Larsen Architects Uppsala Konsert & Kongress som knep Stora Samhällsbyggarpriset 2008 (publicerat i tidskriften Arkitektur 6/2008).
Detta för att byggnaden enligt juryn bland annat ”uppfyller och gestaltar på ett självklart sätt kommunens målsättning om en arena för kulturlivet och samlingsplats för invånarna” och ”genom sin höjd, fria placering och kubiska form blir ett tydligt landmärke som binder samman Uppsalas traditionsrika centrum med domkyrka, universitet och förvaltning med den tidigare anonyma stadsdelen öster om Fyrisån och järnvägen". Byggherre är Uppsala kommun.
Priset delades ut i Stockholm i går, onsdag, i samband med Samhällsbyggardagen.

Inga kommentarer: