måndag, maj 19, 2008

Jane Jacobs-medaljörer

Peggy Shepherd och Alexie Torres-Fleming står som mottagare av år 2008:as Jane Jacobs-medaljer, rapporterar The New York Times. Utöver medaljen får de också 100 000 dollar var för att utveckla sina respektive projekt.
Alexie Torres-Fleming är grundare av Southern Bronx River Watershed Alliance, en koalition av lokala grupper som tillsammans verkar för att ersätta motorvägen Sheridan Expressway med grönytor och rimligt prissatt bostadsbebyggelse. Peggy Sheperd är grundare av West Harlem Environmental Action, som kämpar för att få bort miljöfarliga anläggningar från bostadsområden som domineras av röstsvaga, framförallt låginkomstagande minoritetsgrupper.

Inga kommentarer: