måndag, mars 17, 2008

Tungt upprop för samhällsbyggandet

Stadsbyggnadsdirektörerna i Göteborg, Stockholm och Malmö går till gemensamt upprop i senaste numret av Plan (1-2008). För att garantera ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande behövs en gemensam nationell plattform, anser de, grundad på förståelse för tre perspektiv: medborgarperspektivet, förvaltarperspektivet och försäljarperspektivet.
Konflikten är given, anser undertecknarna dit även Boverkets tidigare generaldirektör Ines Uusman och Annika von Schéele, senior adviser på Boverket, räknas. Den offentliga sektorns uppdrag är att garantera demokrati i form av öppenhet, jämlikhet och kritisk debatt, och den privatas att skapa ekonomiskt mätbara resultat. Och konflikten måste hanteras. Inte minst i dag när de stora byggföretagen ofta föregår stadens planering genom att själva initiera och driva planläggningen inom ”sina” markområden.
Undertecknarna inbjuder därför samhällsbyggandets parter att delta i skapandet av en sådan plattform.
Var, hur eller till när specificeras ej.

Inga kommentarer: