onsdag, mars 26, 2008

Mårten Claesson lämnar styrelseuppdrag

Mårten Claesson avgår med omedelbar verkan som styrelseledamot av Arkitekturmuseets vänförening – föreningen för byggnadskonstens främjande.
Skälet är att föreningen den 27 mars ska ha en visning av Gert Wingårdhs hotell Sign i Stockholm - som bekant inrett med 3 000 kvadratmeter matta med ett mönster till förvillning likt ett Claesson Koivisto Rune redan gjort för Kasthall, och som juridiskt för närvarande är ett plagiatärende.
- Jag har in i det sista hoppats att hotellet skulle följa Kasthalls juridiska ombuds uppmaning att riva ut den kvalitetsmässigt undermåliga mattan, skriver Mårten Claesson i ett öppet brev som fortsätter:
- På ett personligt plan har jag väl också hoppats att kollegan/vännen Gert Wingårdh hört av sig med en förklaring till sitt kontors agerande. Ingetdera har inträffat.
Mårten Claesson understryker att han haft en bra tid i vänföreningens styrelse och att hans avgång alltså inte beror på några problem mellan honom och styrelsen. Men:
- För att värna min yrkesmässiga integritet kan jag inte indirekt stå bakom en marknadsföring av detta hus.

Inga kommentarer: