tisdag, mars 25, 2008

Ny i Arkitekturs redaktionskommitté

Anders Johansson är nyvald till Arkitekturs redaktionskommitté! Han är arkitekt, med examen från KTH i Stockholm och Architectural Association i London. Efter en vistelse i Berlin och arbete hos kontoret Deadline undervisade Anders på KTH under andra halvan av 90-talet. Han ledde bland annat International Workshop, där arkitekter från Europa och Amerika deltog som lärare. Efter detta följde forskarstudier och en avhandling om arkitektonisk representation och modellteori. Tillsammans med tre kollegor driver Anders sedan 2003 kontoret Testbedstudio. Kontoret har en inriktning mot stadsutvecklingsfrågor, och arbetar även med direkt utformning av det offentliga rummet. Anders är också, tillsammans med kollegan Erik Wingquist, sekreterare i arkitekttävlingen Europan. Allt detta hoppas vi skall komma Arkitekturs läsare till godo!

Inga kommentarer: