måndag, oktober 22, 2007

Nytt om Södra Älvstranden

Om drygt tio år ska centrala Göteborg ha 40 000 nya arbetsplatser och nya lägenheter för 30 000 nya Göteborgare. Drygt 500 av de nya lägenheterna ska ligga i på Skeppsbron – mitt i stadens hjärta och Göteborgs största stadsutvecklingsområde, nu när Götatunneln är klar.
Erséus Arkitekter AB/Malmström & Edström Arkitektkontor AB, Göteborg, HMXW arkitekter AB, Stockholm, Henning Larsen Architects, Köpenhamn, Schmidt Hammer Lassen/Liljewall Arkitekter, Aarhus och Göteborg har under fem månader parallellskissat fram förslag till områdets fortsatta utveckling.
Fram till och med den sista november finns de utställda på Stadsmuseet i Göteborg, och längre än så tillgängliga via http://www.alvstranden.com.
Generellt kan sägas att den förhållandevis småskaliga blandstaden valts som ledande princip, med garageplatser förlagda under mark och gårdsgator mellan husen i mestadels bilfria kvarter. Henning Larsen Architects har som enda kontor lagt in ett 15 våningars höghus, för att nå en kritisk massa i våningsyta.

1 kommentar:

Erik sa...

Tror alla led i denna stadsprocess varit ett problem för allmänheten. Det hela började redan innan något var klart med flådiga arkitektvisioner i Göteborgs-Posten. Sedan medborgarförslag, parallella stadsanalyser, sedan parallella arkitektförslag (delvis av samma arkitekter), sedan detaljplaneskede. Folk förlorar sig i alla steg och tror att det senaste förslagen är färdiga varianter, medan det är volymstudier och övergripande analyser. Inte lätt inte...