onsdag, mars 14, 2007

Otto ut - Elíasson in

Serpentine Gallery har ändrat sig. Frei Otto ska inte längre rita galleriets tillfälliga sommarpaviljong i Londons Hyde Park. Det tog för lång tid att skapa förutsättningar för att förverkliga den 81-åriga arkitektens idéer, så i stället har danskisländske konstnären Ólafur Elíasson plockats in. Paviljongen behöver inte bli mindre spännande för det. Elíasson har som samarbetspartner Snøhettas Kjetil Thorsen. Frei Otto är för övrigt inte helt uträknad. Hans paviljong ska i stället förverkligas nästa år.

Inga kommentarer: