torsdag, mars 29, 2007

Gästdebatt: svar från Tham & Videgård Hansson

Lika som bär ?

Listan på våra internationella förebilder och referenser kunde göras oändligt lång. Och mer om idéer och förebilder i samtida arkitektur vore kanske intressant, men ofta tas det för givet att de referensprojekt som cirkulerar i globala media självklart är just gemensamma referenser och väl kända.
Men den mest intressanta frågan är kanske vad varje betraktare anser vara norm-standard och vad densamma anser unikt-specifikt? Är ett fönsterband eller en faluröd träpanel alltid referenslös medan en svart fasad av skivtäckt plåt alltid är Klockberga? En svängd glasfasad alltid Willis Faber & Dumas?
En följdfråga blir vad vi lär oss av plan- eller bildjämförelser som visar att t ex Loos + Aalto = Siza, Ito + Koolhaas = Sejima eller Rossi + Hertzberger = Herzog & de Meuron. Risken är förstås att vi tvärtemot vår övertygelse omedvetet deltar i en utveckling där värderingen av arkitektoniskt verksamma element som rumssekvenser, skalförskjutningar, rörelse, ljusföring, matrialitet får träda tillbaka för en analys av ytan och bildmässiga likheter…

Bolle Tham, Martin Videgård-Hansson / TVH

Inga kommentarer: