fredag, mars 09, 2007

Carl-Viggo i Sigrid Undsets trädgårdMellan 1919 och 1949 bodde författarinnan och Norges senaste nobelpristagere i litteratur Sigrid Undset i sitt hem gården Bjerkebæk i Lillehammer. På 1990-talet blev den författarhemmet ett museum och en del av Maihaugens friluftsmuseum. Nya behov uppstod och en öppen arkitekttävling hölls 2002. Vinnare blev Carl-Viggo Hølmebakk (1958), som har drivit ett litet men kompromisslöst kontor i Oslo sedan 1992 och som tillsammans med Jensen & Skodvin tillhör den sista generationen Sverre Fehn-elever. Hølmebakk har ritat en paviljong och entrébyggnad som ligger mellan den vackra trädgården och en prosaisk parkering. En sluten vägg mot bilarna och en öppen ondulerande glasväg mot gården, dit man kommer över en svävande platsgjuten betongstig. Byggnaden står klar men öppnar för säsongen och allmänheten den 20:e maj.

Inga kommentarer: