måndag, mars 05, 2007

Gehry@SimpsonsDen är visserligen på spanska men den engelskspråkiga version finns inte att få tag på. Frank Gerhry - den första arkitekten hos Simpsons.

Inga kommentarer: