måndag, februari 19, 2007

Märkvärdigt i Mjölby


”Även en liten stad utan särskilt anmärkningsvärd arkitektur kan behöva sin arkitekturguide”, skriver arkitekten Bo Jansson i följebrevet till recensionsexemplaret av sin nyss utkomna bok Hus i Mjölby.
Och självklart! Det är bara att hålla med.
På blott 64 sidor ryms inte bara 44 hus utan där så krävs även korta arkitektbiografier och inledningsvis en stilhistorisk krönika, där Sveriges arkitekturutveckling speglas genom Mjölbys byggda arkitekturarv.
Boken är lika kort som kärleksfullt formulerad. I sin enkelhet en märkvärdighet som ger mersmak.

Inga kommentarer: